Jacob Mchangama

Jacob Mchangama

Jurist og samfundsdebattør
Seneste artikler af
Jacob Mchangama
 • Et forbud mod falske nyheder kan bringe os nærmere 1984

  Kun totalitære regimer har ’ministerier for sandhed’ – vi fremmer ikke kampen mod misinformation ved at bruge stats- og lovgivningsmagt til at kriminalisere den
 • Blind tillid

  I sin bog om Snowden-sagen, ’Overvåget’, viser Glenn Greenwald overbevisende, at en statsmagt, der ingen tillid nærer til borgernes ageren i det private rum, men beder om carte blanche til egne overvågningsaktiviteter, er uforenelig med en demokratisk retsstat. Desværre kommer Greenwalds egen person og infights med de amerikanske medier til at skygge for den vigtigere historie om NSA’s omfattende overvågning
 • Selv idioter må tale i dette land

  Jeg glædes over at leve i et land, hvor hensynet til ytringsfriheden er så stærkt, at selv idioter kan komme til orde uden at blive stillet til ansvar for deres løgne
 • Min kultur: Jacob Mchangama

  »Jeg burde slappe af med noget skønlitteratur, men ender altid med at læse tunge historiske værker. Jeg vil gerne være færdig med andet bind i Harold J. Bermans værk Law and Revolution, der handler om de retlige og politiske konsekvenser af den protestantiske reformation.«
 • Vidtstrakt ytringsfrihed er ikke en sag, liberalister har patent på ...

  Mona Sheikh gør et principfast forsvar for ytringsfriheden til et liberalistisk ideologisk forehavende. Det er det ikke
 • Ytrings- og religionsfrihed går hånd i hånd – svar til Mona Sheikh

  Hvordan et principielt forsvar for ytringsfrihed kan sammenlignes med voldelig religiøs ekstremisme eller kan skabe fjendebilleder, svæver i det uvisse, og Mona Sheik gør intet forsøg på at begrunde sine løst funderede påstande
 • De svageste må bytte frihed for overførsel

  Modtager man velfærdsydelser, må man forvente at blive kigget efter i sømmene, lyder parolen fra regeringen. Derfor ender de svageste grupper, som velfærdsstaten er skabt til at beskytte, på paradoksal vis som dem, der oftest underkastes velfærdsstatens kontrolregime
 • Tortur eller ydmygelse

  Der er afgørende forskel på den måde det danske politi behand­­­­lede COP15 demon­stranter, og den rå vold, som politiet i Rusland har udsat fredelige demon­stranter for
 • Forbudsdanmark vil bestå

  VKO efterlader den personlige frihed og retssikkerheden i historisk dårlig forfatning. Desværre er der ingen udsigt til, at en eventuel rød regering vil rette op på udviklingen. Især samfundets svageste må finde sig i overgreb, fordi jagten på sociale bedragere optrappes, efterhånden som velfærdsstaten udbygges

Sider

Mest læste
 1. Den alvorligste fare mod menneskerettighederne kommer fra FN's officielle menneskerettighedspolitik, og Danmark bør derfor træde tilbage fra FN's Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle rettigheder
 2. Hvordan et principielt forsvar for ytringsfrihed kan sammenlignes med voldelig religiøs ekstremisme eller kan skabe fjendebilleder, svæver i det uvisse, og Mona Sheik gør intet forsøg på at begrunde sine løst funderede påstande
 3. Kun totalitære regimer har ’ministerier for sandhed’ – vi fremmer ikke kampen mod misinformation ved at bruge stats- og lovgivningsmagt til at kriminalisere den