Jakob Friis Andersen

 • Kronik
  18. februar 2013

  Ideen med almendannelse

  Gymnasiereformen og nye ’elevengagerende’ tiltag har én ting tilfælles: Det er et forsøg på at fedte for de unge ved at gøre ’forlystelsen’ – altså gymnasiet – mere underholdende og spændende for de unge. Men dermed har man tabt blikket for det, det egentlig handler om: at hive folk væk fra den private selvdyrkelse og ind i den almene fornuft
  Villy Sørensen skrev, at han lærte mange ting i gymnasiet, men at han først og fremmest ’lærte at lære noget’. Det er derfor, vi går i gymnasiet; for at lære at lære noget, for at lære, at der er noget at lære, og for at lære, at vi kan være fælles om det. Her Skt. Annæe Gymnasium i Valby. Arkiv
 • Kommentar
  8. juni 2011

  Hvad er der blevet af den kritiske tænkning?

  Der er fare for, at kampen mod religiøs fanatisme kan få form som den religiøse fanatismes perverse modpol; den blinde tro på materialisme og frie markedskræfter