Jakob Lindblom

Seneste artikler af
Jakob Lindblom
 • EU-debattens forunderlige fornægtelse

  Professor Ove Kaj Pedersen hævder at danskerne, trods en stigende skepsis som følge af debatten om EF-domstolen, stadig har stor tillid til EU. Dette er ikke sandt
 • EU som centrum-venstreprojekt - glem det!

  Det må være slut med illusionerne hos danske centrum-venstre EU-tilhængere, der hævder, at EU skal regulere den internationale kapitalisme
 • Skattekroner går til EU-nationalisme

  Dette er udtryk for en nationalistisk identitetspolitik, hvor borgerne skal opdrages til at være en del af systemet via deres identitet og hvor denne identitet og det at være europæer påberåbes som legitimitet for systemets politiske interesser
 • Islamkritik fra venstre

  Er venstrefløjen blind for, at minoriteter og undertrykte grupper i sig selv kan være undertrykkere? Og at man pga. en minoritets tilstedeværelse i Danmark afholder sig fra kritik af religiøst barbari i de lande, hvor islam er majoritetsreligionen såsom Saudi-Arabien, Pakistan og Iran? Ved på denne måde at sætte kikkerten for det blinde øje svigter man de progressive og moderate muslimer
 • Lundbys lektiehjælp

  I et lettere tragikomisk indlæg svarer Søren Winther Lundby den 29. juni på mit indlæg, "Erasmus Montanus og EU." Tragikomisk da han er sur over sammenligningen, men alligevel bekræfter den med påstanden om, at alternativet til EU i form af mellemstatsligt samarbejde er vand på Pias mølle, hvorved EU per automatik er det modsatte...
 • Et fejlslagent parlament

  Ifølge Informations forside den 22/1, så er det kun 16,6 procent af alle vedtagelser i EU-parlamentet, der sker på områder, hvor parlamentet har lovgivningsbeføjelse. Med andre ord, så er hele 83,4 procent af deres vedtagelser spild af tid...
 • Margrethe Auken misinformerer

  Op til EU-parlamentsvalget i 2004 sagde en sjov mand, at Margrethe Auken da var sikker på at få mindst 178 stemmer, nemlig en for hvert af de øvrige folketingsmedlemmer, der gerne så sig fri for hendes skingre indlæg fra talerstolen...
 • Kom ud af osteklokken

  Margrete Auken beskylder endnu engang Folkebevægelsen mod EU for skræmmekampagner i sit indlæg den 10. juli her i avisen
 • EU-forfatningen skader ulandene

  EU-forfatning I dag starter en international aktionsuge, der skal sætte fokus på de urimelige handelsvilkår, ulandene har ift. den rige verden. I Danmark føres kampagnen bla. med deltagelse af Mellemfolkeligt Samvirke, 3F, Attac m...

Sider

Mest læste
 1. Ingen nulevende dansk statsborger eller den nuværende danske stat har haft andel i slavetiden. Indbyggerne i Vestindien har ikke selv været slaver. Derfor giver kravet om, at Danmark skal undskylde for sin kolonifortid ingen mening
 2. Siden priskonkurrencen på ældreområdet blev sluppet ud af flasken, har tusindvis af ældre mistet deres hjælp. Nu er det er bl.a. op til Enhedslisten at rydde op i egen fejlslagne lovgivning og søge flertal med DF og Alternativet