Jamilla Jaffer

  • Kronik
    14. september 2012

    Kulturelle fordomme skaber taberskoler

    I stedet for at diskutere grænser for skoledistrikter og begræde ressourcestærke forældres hang til privatskoler bør vi bruge kræfterne på at løse problemerne på folkeskoler med overvægt af etniske minoritetselever. Her er skoleledelsens evne til at gå forrest i kulturmødet afgørende
    En omlægning af skoledistrikterne på Nørrebro betyder, at en del etnisk danske forældre er utilfredse med, at deres børn nu bliver tilbudt en plads på Blågård Skole i stedet for Guldbergsskolen (billedet).