Jan Lindhardt

 • 25. april 2008

  En af de værste dødssynder

  Griske mennesker er lette at forudse: De tænker kun på sig selv - det gør dem trygge at omgås. Men hvad nu hvis verden ikke tænker på den måde? Så må vi vel lære dem det
 • Kommentar
  14. marts 2008

  Religionen og det offentlige rum

  Lad os bare erkende det: religionen er kommet for at blive. Og at det ikke er religionen som sådan, der er problemet, men dele af den, når biler bliver brændt af i Guds navn
 • 15. februar 2008

  Hvem er jeg?

  Klæder skaber folk, sagde man i gamle dage. Og det siger man tydeligvis igen. For siden man begyndte at tilkende individet selvstændighed for 200 år siden, og Freud gav os et 'overjeg' for 100 år siden, er det i dag mere og mere klart, at man får et selv eller et 'jeg' af andre
 • 18. januar 2008

  Ansvar for egen læring - hvor ligger det?

  Er den forkyndende religionsundervisning virkelig så farlig?
 • 28. december 2007

  Demokrati og skrift

  Skriftsproget udbreder viden, men modsat det talte sprog udbygger det også forskellene
 • 23. november 2007

  Det moderne lydtapet

  Er det moderne menneske et selvstændigt jeg, der suverænt styrer sin egen tilværelse, eller er det tværtimod et forførbart væsen, som er underlagt stemmer af alle slags?
 • 26. oktober 2007

  Når præster bliver en mangelvare

  Trods en stor interesse for religiøse spørsmål må vi det kommende år forudse en mangel på præster. Et brud på det hidtidige uddannelsesmonompol kunne være vejen frem
 • Kommentar
  28. september 2007

  Hvad med at abortere drengefostre

  Der bliver stedse mindre brug for drenge. Pigerne erobrer erhvervsområde efter erhvervsområde, og ligestilling synes kun at være et mål, når kvinderne er i mindretal. Så hvorfor ikke lære af Kina og Indien
 • Kommentar
  31. august 2007

  Religion på job

  Her står vi over for et menneskesyn, hvorefter mennesket i radikal forstand er afhængig af Gud og hans nåde

Sider

 1. 25. april 2008

  En af de værste dødssynder

  Griske mennesker er lette at forudse: De tænker kun på sig selv - det gør dem trygge at omgås. Men hvad nu hvis verden ikke tænker på den måde? Så må vi vel lære dem det
 2. 11. maj 2007

  Tolkeren er vigtige end teksten

  At tro, man kan finde sandheden om muslimske begeber som hellig krig og sharia ved blot at studere Koranen, er lige så forkert som blot at læse Bibelen bogstav for bogstav
 3. 8. juni 2007

  Afslapning til enhver tid

  Den protestantiske arbejdsetik har det svært i disse år. Flugten fra arbejdet har aldrig været mere massiv. Afslapning og velvære synes at være det nye ideal, som under ingen omstændigheder må antastes