Jan Maintz

Artikler
 • Anmeldelse
  7. november 2015

  Hvilke demokratier opfinder revolutioner?

  Den franske revolution er en milepæl i den politiske histories udvikling mod frihed, lighed og demokrati. Ifølge redaktørerne bag tidsskriftet Slagmark er det netop nu, hvor oprørene er tilbage, på tide at genbesøge alle revolutioners moder
 • Kommentar
  28. oktober 2015

  Regeringen vil smadre Danmarks gymnasier

  Regeringens finanslovsudspil indebærer en decideret ødelæggelse af Danmarks almene gymnasier. Besparelserne er så radikale, at de svarer til, at et gymnasium som Virums skal fyre knap 20 af sine 100 lærere
  Regeringens finanslovsudspil indebærer en decideret ødelæggelse af Danmarks almene gymnasier. Besparelserne er så radikale, at de svarer til, at et gymnasium som Virums skal fyre knap 20 af sine 100 lærere
 • Baggrund
  24. oktober 2015

  Demokratiets (religiøse) dyrkelse af individet

  Hvorfra stammer demokratiets ideal om individets ukrænkelighed og ligeværd? Fra oplysningens filosofi? Fra kristendommen? Og er ophøjelsen af individet rationel og uden metafysik? Ikke helt. En nylig samtale mellem Obama og forfatteren Marilynne Robinson aktualiserer disse spørgsmål.
 • Baggrund
  10. oktober 2015

  Kan politisk litteratur skabe en bedre verden?

  Kan en forfatter hæve sig over sin egen socialklasse og sit køn og skrive almengyldig og virkningsfuld politisk litteratur om andre menneskers problemer? Det debatterede Kristina Nya Glaffey og Peder Frederik Jensen i Dansklærerforeningen i lørdags
 • Kommentar
  26. september 2015

  Når statistikargumenter erstatter retfærdighedsargumenter

  Venstrefløjens ideologi mister appel og indignationskraft, når et klart moralsk sprog drukner i måle-rationalitet og nøjsomhed
 • Anmeldelse
  19. september 2015

  Konkurrencestaten er syg

  Ny debatbog insisterer på, at etik, værdier og visioner igen bliver vigtigere end økonomisk vækst. Danske politikere må indse, at konkurrencestatens markedsgørelse af alting ødelægger liv og fællesskaber.
 • Anmeldelse
  12. september 2015

  Ender Pontoppidans Lykke-Per som Kierkegaards etiker?

  Henrik Pontoppidans roman ’Lykke-Per’ er et hovedværk i europæisk litteratur og stadig omdiskuteret. Hovedpersonens livsanskuelse er blevet tolket i lyset af Søren Kierkegaards filosofi, men en ny artikel vil gøre op med denne tolkning
 • Interview
  5. september 2015

  Skal humaniora handle om samfundet?

  Den ’samfundsmæssige vending’ i dansk humaniora, som den nye bog ’Kampen om disciplinerne’ hævder har fundet sted, har affødt megen debat og blandede reaktioner. Vi har spurgt tre erfarne forskere fra et af humanioras kernefag, litteraturstudiet, hvor samfundsdrejet deres hjørne af de humanistiske videnskaber er og bør være. Konklusion? Ikke særligt samfundsdrejet
  Hvis litteraturvidenskaben er ved at skifte fokus, består det ikke i at vende sig fra det humanistiske og mod verden, men i at erkande, at humaniora beskæftiger sig med hele verden, mener Henrik Skov Nielsen.
 • Anmeldelse
  29. august 2015

  Begyndelsen på humanioras genrejsning?

  På en måned er det lykkedes for bogen ’Kampen om diciplinerne’ at sparke liv i debatten om det økonomiske menneskesyns magt over samfundet. Og debatten holder sig ikke til den akademiske verden

Sider

 1. Anmeldelse
  9. september 2022

  Eva og Rune Selsing: Nietzsche, Heidegger og Sartre har ødelagt livet i Vesten

  De borgerlige debattører Eva og Rune Selsing gør i deres nye debatbog op med en sekulær og individualistisk antiborgerlig kultur, en »hadets filosofi« fremført af tænkere som Nietzsche, Heidegger, Sartre, Beauvoir og Butler
  Trods visse forbehold er Eva og Rune Selsings nye debatbog spændende selskab og god at diskutere med
 2. Anmeldelse
  26. november 2021

  Ny bog viser, hvordan det digitaliserede undervisningsrum forringer dannelse og viden

  Har 15 års digitalisering af undervisningen i det danske uddannelsessystem gjort de unge klogere og mere dannede? Nej, mener uddannelsesforsker Dorte Ågård. Hendes nye bog har manglet som tung modvægt til mange års voldsom it-begejstring – fremover kan debatten ikke foregå uden om den
  Har 15 års digitalisering af undervisningen i det danske uddannelsessystem gjort de unge klogere og mere dannede? Nej, mener uddannelsesforsker Dorte Ågård. Hendes nye bog har manglet som tung modvægt til mange års voldsom it-begejstring – fremover kan debatten ikke foregå uden om den
 3. Baggrund
  4. juni 2021

  Tom Kristensen kendte angsten så dybt. Derfor kunne han skrive så kraftfuldt om den

  I år er det 100-året for udgivelsen af Tom Kristensens ’Livets Arabesk’, en af dansk litteraturs største romaner, og det er 75-året for hans flugt fra dødsdruk i København til den lille sydfynske ø Thurø
  I år er det 100-året for udgivelsen af Tom Kristensens ’Livets Arabesk’, en af dansk litteraturs største romaner, og det er 75-året for hans flugt fra dødsdruk i København til den lille sydfynske ø Thurø
 4. Anmeldelse
  4. marts 2022

  Blixen-forsker: Humoren hos Blixen er nøglen til at forstå hende

  Karen Blixen er ikke primært eksistentialist, aristokrat, agnostiker eller andet – hun er humorist og moderne, hævder Blixen-forsker Ivan Z. Sørensen i bogen ’Blixens humor’
  Karen Blixen fotograferet i 1959.
 5. Baggrund
  27. marts 2015

  Har Blixen fornemmet årsagen til farens selvmord?

  Karen Blixens forfatterskab er i hvert fald i frapperende grad præget af temaer og motiver som enlige kvinder, hemmelige børn, utroskab, fadersvigt, dunkle familierelationer, udstødte familiemedlemmer og spørgsmål om ægte og uægte børn
  Wilhelm Dinesens selvmord sårede Karen Blixen dybt og satte sig så stærkt i hende, at det kan aflæses i hendes mest selvbiografiske fortællinger. Spørgsmålet er nu, om hun faktisk har haft en fornemmelse af, hvorfor hendes far tog sit liv. Og om det har præget hendes forfatterskab
 6. Anmeldelse
  20. oktober 2018

  Konservatisme til tiden

  I et Vesten i kulturelt og politisk opbrud vokser konservative tanker frem, som moderniteten ellers for længst havde tilsidesat. Men hvad er konservatisme egentlig? Den første bog på dansk om konservatismens grundlægger, Edmund Burke, kvalificerer debatten
  I et Vesten i kulturelt og politisk opbrud vokser konservative tanker frem, som moderniteten ellers for længst havde tilsidesat. Men hvad er konservatisme egentlig? Den første bog på dansk om konservatismens grundlægger, Edmund Burke, kvalificerer debatten
 7. Anmeldelse
  19. maj 2018

  Det moderne menneske skal lære at acceptere døden

  Vi ved godt, at vi og vores kære skal dø, men vi vil ikke acceptere det og søger med alle midler at undgå døden. Døden er det moderne samfunds sidste store tabu. Men først når vi accepterer vores dødelighed, kan vi leve frit og lykkeligt, hævder en ualmindeligt vedkommende og opbyggelig filosofibog, der vil lære os at leve med døden
 8. Kommentar
  21. februar 2018

  Filosofien bør indføres i gymnasiet

  Filosofien skal løse dannelseskrisen og ruste os til vor tids store udfordringer. Derfor vil politikere indføre filosofi i folkeskolen og på universitetet. Men hermed overser man den bedste løsning: at indføre filosofien i gymnasiet