Jan Morell

 • Kommentar
  3. marts 2022

  Folkekirken er landets tredjestørste jordejer, men jorden dyrkes ikke klima- og miljøvenligt

  Folkekirkens menighedsråd forvalter enorme landbrugsarealer, men i dag er langt hovedparten forpagtet til konventionelt landbrug. Staten skal stille krav til folkekirken om at forvalte jorden, så den understøtter den grønne omstilling, skriver menighedsrådsmedlem Jan Morell i dette debatindlæg
  Folkekirken forvalter i alt 11.000 hektar jord. Dermed er Folkekirken landets tredjestørste jordbesidder.
 • Kronik
  27. november 2019

  Folkekirkens landbrugsjorder bør drives økologisk – og det kræver statens indblanding

  Størstedelen af de landbrug, der er ejet af Folkekirken, er forpagtet ud til konventionelt landbrug. De bør omlægges til økologi, og da menighedsrådene ikke selv kan gøre det hurtigt nok, bør regeringen gribe ind, skriver menighedsrådsmedlem Jan Morell i dette debatindlæg
  Den danske folkekirke er Danmarks tredje største jordbesidder med omkring 11.000 hektar, og her ligger der et stort potentiale til forbedring. Folkekirken bortforpagter nu det meste af jorden og tjener mellem 35 og 70 millioner om året. Den samlede værdi af jorden beløber sig til en milliard. Det er meget jord og mange penge, og derfor må kirken hellere end gerne blive mere klimatosset.
 • Læserbrev
  28. maj 2010

  Kultur kan knække kurven

  Hverken kultur, bacon, flæsk eller it osv. vil stoppe skævvridningen af kongeriget. Men tilsammen ville vi komme meget langt
 • Kronik
  29. oktober 2007

  Mani - en gudernes gave

  Hvis vi tror at tabuet omkring sindslidelser mistrives, kan vi godt tro om. I et samfund, hvor effektivitet, politisk korrekthed, strømlinethed og succes i almindelighed er på agendaen har sindslidelse dårlig status, men altså på trods heraf kan den være en gudernes gave til de udvalgte
  Mine erfaringer med at skabe kunst i manien er mangesidige og varierende. Den lettere mani synes at være ideel som fremmer af processen. Den moderate mani kaster mindre kvalitet af sig. Ofte må der kasseres og smides ud, men ideer og notater kan anvendes ved senere lejligheder. Under den svære mani, hvor selvkontrollen ikke er til stede, kan man ikke holde styr på noget som helst.
 1. Kommentar
  3. marts 2022

  Folkekirken er landets tredjestørste jordejer, men jorden dyrkes ikke klima- og miljøvenligt

  Folkekirkens menighedsråd forvalter enorme landbrugsarealer, men i dag er langt hovedparten forpagtet til konventionelt landbrug. Staten skal stille krav til folkekirken om at forvalte jorden, så den understøtter den grønne omstilling, skriver menighedsrådsmedlem Jan Morell i dette debatindlæg
  Folkekirken forvalter i alt 11.000 hektar jord. Dermed er Folkekirken landets tredjestørste jordbesidder.
 2. Kronik
  27. november 2019

  Folkekirkens landbrugsjorder bør drives økologisk – og det kræver statens indblanding

  Størstedelen af de landbrug, der er ejet af Folkekirken, er forpagtet ud til konventionelt landbrug. De bør omlægges til økologi, og da menighedsrådene ikke selv kan gøre det hurtigt nok, bør regeringen gribe ind, skriver menighedsrådsmedlem Jan Morell i dette debatindlæg
  Den danske folkekirke er Danmarks tredje største jordbesidder med omkring 11.000 hektar, og her ligger der et stort potentiale til forbedring. Folkekirken bortforpagter nu det meste af jorden og tjener mellem 35 og 70 millioner om året. Den samlede værdi af jorden beløber sig til en milliard. Det er meget jord og mange penge, og derfor må kirken hellere end gerne blive mere klimatosset.