Jan Rose Skaksen

  • 7. juni 2007

    Grænserne skal åbnes mod øst

    Globalisering kan modvirke dansk økonomis overophedning, skriver de økonomiske vismænd i anledning af deres nye rapport, men det kræver, at Danmark åbner grænserne for arbejdskraft
  • 21. december 2004

    Vandmiljø og lærkesang

    At opgøre værdien af miljøgoder i penge leder ikke automatisk til mindre naturbeskyttelse