Jan Søndergård

Seneste artikler af
Jan Søndergård
 • Naivt at tro, handelsaftale med USA giver vækst

  Handelsminister Mogens Jensens salgstale for handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) bygger på overoptimistiske fortolkninger af beregninger, der er lavet med udgangspunkt i tvivlsomme modeller
 • Drop glansbilledet, Mogens Jensen

  Udover de tvivlsomme økonomiske fordele er der en række meget kontroversielle elementer i frihandelsaftalen, der kan få dramatiske konsekvenser for vores samfundsudvikling
 • Naturen forsvinder med alarmerende hast

  Det går fortsat alt for langsomt med at beskytte sårbare arter, minimere ressourceforbrug og stille krav om bæredygtig produktion. Forhåbentlig er COP 12 under FN’s biodiversitetskonvention et skridt på vej mod en genopretning af økosystemerne
 • Høje ambitioner uden køreplan

  Der eksisterer ingen simpel og lineær sammenhæng mellem økonomisk vækst og udryddelse af sult
 • Fair og bæredygtig udvikling på én klode

  Bæredygtighed og udvikling for verdens fattige kan ikke længere tænkes hver for sig. Derfor bør FN’s 2015-mål afløses af udviklings- og bæredygtighedsmål, der indtænker klodens grænseri målene
 • Giv erhvervslivet bindende mål

  Det er svært ikke at få en mistanke om, at når erhvervslivet hele vejen rundt øjensynligt har udtrykt sig så ’omstillingsparate’ på mødet i Davos, så skyldes det, at der her ikke træffes forpligtende beslutninger
 • G20 klarede ikke lakmusprøven

  Når det gælder klassiske økonomiske spørgsmål kan G20 mønstre en vis enighed. Men så snart klimaet kommer på dagsordenen svinder handlekraften
 • Der er brug for handling i Rio

  Topmødet i Rio de Janeiro bør beslutte et stop for den globale afskovning i 2020, for at mindske de store CO2 udslip som er koblede til afskovning og som bidrager til klimaforandringerne
 • Atomvrøvl

  I en international kommentar i Information 19. marts forfægter miljødebattør George Monbiot synspunktet, at atomkraft nødvendigvis må være en del af en fremtidig energiforsyning, fordi vi ellers ikke har muligheden for at udfase brugen af især kul, som skaber klimaforandringer. Monbiot er øjensynlig ikke bekendt med det globale energiscenarie fra 2010 udarbejdet af European Renewable Energy Council og Greenpeace

Sider

Mest læste
 1. Det var i går 20 år siden, man underskrev Montreal-protokollen, som blev en succeshistorie om kampen mod ozonlagsødelæggelser. Men kan vi håbe på en tilsvarende succes, når det gælder kampen mod den globale opvarmning?
 2. Udviklings- og bæredygtighedshensyn overlever ikke slaget om af få afsluttet Doha-runden under WTO
 3. Stigende fødevarepriser har været medvirkende til, at flere er drevet ud i ekstrem fattigdom. Den totale bistand til u-landene er i dag 'kilometer' under FN's 2015-mål. Danmark bør gå i front i kampen for at opfylde disse målsætninger