Jan Søndergård

 • Læserbrev
  29. september 2021

  Transportministeren mener, at infrastrukturplanen er god for klimaet. Det er ikke tilfældet

  Det er rigtigt, at der er afsat mange midler til kollektiv trafik i den nye infrastrukturplan. Men det gør bestemt ikke aftalen grøn – CO2-reduktionen gennem planen er forsvindende lille i forhold til målet om en 70-procents reduktion i 2030, skriver klimaaktivist Jan Søndergaard i dette debatindlæg
  Det er rigtigt, at der er afsat mange midler til kollektiv trafik i den nye infrastrukturplan. Men det gør bestemt ikke aftalen grøn – CO2-reduktionen gennem planen er forsvindende lille i forhold til målet om en 70-procents reduktion i 2030, skriver klimaaktivist Jan Søndergaard i dette debatindlæg
 • International kommentar
  1. december 2014

  Naivt at tro, handelsaftale med USA giver vækst

  Handelsminister Mogens Jensens salgstale for handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) bygger på overoptimistiske fortolkninger af beregninger, der er lavet med udgangspunkt i tvivlsomme modeller
 • Læserbrev
  24. november 2014

  Drop glansbilledet, Mogens Jensen

  Udover de tvivlsomme økonomiske fordele er der en række meget kontroversielle elementer i frihandelsaftalen, der kan få dramatiske konsekvenser for vores samfundsudvikling
 • International kommentar
  9. oktober 2014

  Naturen forsvinder med alarmerende hast

  Det går fortsat alt for langsomt med at beskytte sårbare arter, minimere ressourceforbrug og stille krav om bæredygtig produktion. Forhåbentlig er COP 12 under FN’s biodiversitetskonvention et skridt på vej mod en genopretning af økosystemerne
 • Læserbrev
  8. juni 2013

  Høje ambitioner uden køreplan

  Der eksisterer ingen simpel og lineær sammenhæng mellem økonomisk vækst og udryddelse af sult
 • Kommentar
  11. marts 2013

  Fair og bæredygtig udvikling på én klode

  Bæredygtighed og udvikling for verdens fattige kan ikke længere tænkes hver for sig. Derfor bør FN’s 2015-mål afløses af udviklings- og bæredygtighedsmål, der indtænker klodens grænseri målene
 • Læserbrev
  1. februar 2013

  Giv erhvervslivet bindende mål

  Det er svært ikke at få en mistanke om, at når erhvervslivet hele vejen rundt øjensynligt har udtrykt sig så ’omstillingsparate’ på mødet i Davos, så skyldes det, at der her ikke træffes forpligtende beslutninger
 • Kommentar
  17. november 2011

  G20 klarede ikke lakmusprøven

  Når det gælder klassiske økonomiske spørgsmål kan G20 mønstre en vis enighed. Men så snart klimaet kommer på dagsordenen svinder handlekraften
 • Læserbrev
  21. juni 2011

  Der er brug for handling i Rio

  Topmødet i Rio de Janeiro bør beslutte et stop for den globale afskovning i 2020, for at mindske de store CO2 udslip som er koblede til afskovning og som bidrager til klimaforandringerne
  Der bør tages vigtige beslutninger på Rio+20-mødet, blandt andet for at bevare verdens skove.

Sider

 1. Læserbrev
  29. september 2021

  Transportministeren mener, at infrastrukturplanen er god for klimaet. Det er ikke tilfældet

  Det er rigtigt, at der er afsat mange midler til kollektiv trafik i den nye infrastrukturplan. Men det gør bestemt ikke aftalen grøn – CO2-reduktionen gennem planen er forsvindende lille i forhold til målet om en 70-procents reduktion i 2030, skriver klimaaktivist Jan Søndergaard i dette debatindlæg
  Det er rigtigt, at der er afsat mange midler til kollektiv trafik i den nye infrastrukturplan. Men det gør bestemt ikke aftalen grøn – CO2-reduktionen gennem planen er forsvindende lille i forhold til målet om en 70-procents reduktion i 2030, skriver klimaaktivist Jan Søndergaard i dette debatindlæg