Jan Søndergård

 • Læserbrev
  24. marts 2011

  Atomvrøvl

  I en international kommentar i Information 19. marts forfægter miljødebattør George Monbiot synspunktet, at atomkraft nødvendigvis må være en del af en fremtidig energiforsyning, fordi vi ellers ikke har muligheden for at udfase brugen af især kul, som skaber klimaforandringer. Monbiot er øjensynlig ikke bekendt med det globale energiscenarie fra 2010 udarbejdet af European Renewable Energy Council og Greenpeace
  George Monbiot regner galt, når han opregner kosnekvenserne ved ulykken på Tjernobyl-værket.
 • Læserbrev
  1. marts 2011

  EU-klimaplan er et skridt fremad

  I Greenpeace har vi, om ikke haft hænderne oppe, så nikket anerkendende til EU-Kommissionens 2050-udspil. Især fordi det viser, at en omkostningseffektiv vej til de 80 procentsreduktion i 2050 forudsætter en reduktion i EU på 25 procent i 2020. Vi mener, at der hurtigst muligt bør træffes en beslutning i EU om en hjemlig reduktion på mindst 30 procent
  Greenpeace ser optimistisk på klimaplanen.
 • Kronik
  2. december 2010

  Magtfulde erhvervsinteresser blokerer klimafremskridt i EU

  EU’s vilje til nu at hæve sit mål for drivhusgasudledning fra 20 til 30 pct. er afgørende i kampen mod den globale opvarmning. Alligevel møder EU op i Cancun med lige så lave ambitioner som ved det fejlslagne COP15 i København. En væsentlig forklaring er, at stærke erhvervsinteresser modarbejder klimaambitionerne i EU
  Det er sådan Europa ser sig selv; vindmøller og klimabevidsthed til glæde for kommende generationer. Men virkeligheden er mere sort.
 • Læserbrev
  15. november 2010

  FN-aftale er skam god nok

  I øjeblikket udryddes verdens arter mellem 100 og 1.000 gange hurtigere, end hvad der anses for værende naturligt, og dermed står vi midt i den største masseudryddelse siden dinosaurerne forsvandt for 65 millioner år siden
  Truede dyrearter som tigeren kan godt glæde sig over FN's nye aftale om at beskytte biodiversiteten.
 • Læserbrev
  3. maj 2010

  Verdens skove venter på EU

  Efter mange års massiv rydning af skovene og venten på EU sker der omsider noget nyt på området i morgen, tirsdag
  Efter mange års massiv rydning af skovene og venten på EU sker der omsider noget nyt på området i morgen, tirsdag.
 • Kommentar
  26. januar 2010

  Lykke Friis sover endnu

  EU's og den danske statsministers fejlfortolkning af nødvendigheden af at holde fast i FN-sporet inklusiv Kyoto- protokollen bidrog til fiaskoen på klimatopmødet i København
 • 27. oktober 2009

  Det er sidste klima-udkald for EU

  EU's planlagte reduktionsmål for drivhusgasudslip er i pinlig uoverensstemmelse med klimaforskningens klare anbefalinger - der er brug for mere vidtgående forpligtelser, hvis en global klimaaftale skal have chance for succes
 • Kommentar
  29. august 2009

  Der er fare for flop i København

  99 dage før den endelige forhandlingsrunde starter er de grundlæggende forudsætninger for en ambitiøs global klimaftale langt fra på plads, skriver politisk rådgiver i Greenpeace Jan Søndergård
 • Kommentar
  10. marts 2009

  Ambitioner for en global klimaaftale

  Der er under 300 dage til det globale klimatopmøde i København, men vi savner stadig et konkret og detaljeret udspil om, hvor vidtrækkende forpligtelser vi kan vente fra EU og USA

Sider

 1. 31. juli 2007

  De mislykkede Doha-forhandlinger

  Udviklings- og bæredygtighedshensyn overlever ikke slaget om af få afsluttet Doha-runden under WTO