Jan-Werner Müller

Seneste artikler af
Jan-Werner Müller

Sider

Mest læste
  1. Fysiske demonstrationer er essentielle for demokratiet og kan aldrig erstattes af onlineaktivisme eller af at stemme hvert fjerde år
  2. Forestillingen om, at vi skulle have forladt demokratiets guldalder, holder ikke for en nærmere historisk prøvelse
  3. Til trods for nogle opstemte udmeldinger om tegn på en ny post-repræsentativ demokratisk politik er stemningen nu en, hvor intellektuelle opfordrer os til at redde, hvad der reddes kan. Idealer om demokrati, der lægger vægt på at vi sammen kan afgøre vores kollektiv skæbne synes at have sværere kår i dag. Det skriver Jan-Werner Müller i dette essay om, hvordan vi bør tænke demokratiets tilstand anderledes i dag
  4. En række vestlige lande har indført eksaminer for ansøgere om statsborgerskab, hvor der også spørges ind til værdinormer. Men kan vi f.eks. kræve, at nye statsborgere skal tiljuble en homoseksuel livsstil?
  5. Situationen i Østrig, hvor den yderste højrefløj har vundet frem og måske kan sætte sig på præsidentposten på trods af høje indkomster, et veludbygget velfærdssystem og generel strukturel idyl, er aldrig tidligere set i Europa. Men den afslører i al sin gru en grundlæggende politisk konflikt, som kan genfindes i mange vestlige demokratier i dag
  6. I et kriseramt og mismodigt Europa, hvor nationalismens vinde atter blæser, beskyldes Europas intellektuelle for at have ladt det europæiske projekt i stikken. Svigter de intellektuelle deres ansvar? Hvad er deres rolle, og hvilken forskel kan de overhovedet gøre?
  7. De traditionelle statsbærende partier i europæiske lande møder stadig større folkelig mistillid, men populismen er ikke det eneste modsvar. Bevægelser som En Marche, Podemos og M5S rykker frem – men kan de leve op til deres løfter om større deltagerdemokrati?