Javier Lopez

  • 14. januar 2006

    Nyrige i Versace møder Mao

    Kina er et evigt paradoks: Jo mere det åbner sig for omverden, jo mindre ved vi om kineserne. Byggeboom, lave lønomkostninger, købedygtighed og eksportmuligheder dominerer strømmen af informationer, mens kinesernes private liv er lige så lukket et land for os, som Den Forbudte By var det for Marco Polo i 1280'erne
  • 5. august 2006

    Katten, dragen, musen og den gamle hund

    Folk i Shanghai siger, at det begyndte med Deng Xiaopings proklamering af, at getting rich is glorious. Eller da han sagde, at det ingen betydning havde, om katten var sort eller hvid, bare den fangede mus...