Jens Elo Rytter

Seneste artikler af
Jens Elo Rytter

Sider

Mest læste
  1. Der er ingen tvivl om, at baggrunden for tildækningsforbuddet er et ønske om at fjerne burka og niqab fra det offentlige rum. Men i en retsstat skal en lov ikke håndhæves ud fra en fornemmelse af, hvad det politiske flertal nok reelt ønskede. Den skal håndhæves ud fra det grundlag, lovgiverne har vedtaget loven på
  2. Menneskerettighedsdomstolen har godkendt, at burka, niqab og anden ansigtstildækning kan forbydes, sådan som flere partier længe har ønsket. Men fører det reelt til en slags flertalstyranni, som et mindretal af dommerne i Strasbourg mente?
  3. Med ’Mørkelygten’ gør Jesper Tynell op med myten om den rent fagligt funderede embedsmand og viser, hvordan embedsværket deltager i at vildlede Folketinget og offent-ligheden. Afdækningen bør føre til en debat om dette fundamentale demokratiske problem, skriver juraprofessorerne Michael Gøtze og Jens Elo Rytter, der anmelder bogen for Information
  4. Det er ikke længere kun mænd over 30, der kan stemme. Men så længe børn og unge ikke bliver repræsenteret i den demokratiske proces, er idealet om folkestyre stadig ikke fuldt ud realiseret
  5. Danske FE har langt hen ad vejen samme beføjelser som amerikanske NSA, og de to tjenester samarbejder tæt. Det kan være årsagen til, at der ikke er politisk vilje til debat om efterretningstjenesters beføjelser
  6. Navnene på de tre kandidater, der er blevet indstillet til posten som dansk dommer ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, er nu blevet offentliggjort. Overraskende viser Kammeradvokaten sig at være blandt ansøgerne
  7. Det nytter ikke at affeje menneskerettighedskritik som udtryk for populisme. Modstanden kan også ses som et demokratisk korrektiv til en etableret orden, der ikke længere har folkelig opbakning
  8. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol valgte i høj grad at tilgodese politiske interesser i Frankrig, da den for nylig godkendte et fransk forbud mod burkaer i det offentlige rum. Herhjemme vil domstolene næppe være lige så forsigtige, hvis de skal afgøre, om et lignende forbud er foreneligt med Grundloven