Jens Elo Rytter

Seneste artikler af
Jens Elo Rytter

Sider

Mest læste
  1. Der er ingen tvivl om, at baggrunden for tildækningsforbuddet er et ønske om at fjerne burka og niqab fra det offentlige rum. Men i en retsstat skal en lov ikke håndhæves ud fra en fornemmelse af, hvad det politiske flertal nok reelt ønskede. Den skal håndhæves ud fra det grundlag, lovgiverne har vedtaget loven på
  2. Med ’Mørkelygten’ gør Jesper Tynell op med myten om den rent fagligt funderede embedsmand og viser, hvordan embedsværket deltager i at vildlede Folketinget og offent-ligheden. Afdækningen bør føre til en debat om dette fundamentale demokratiske problem, skriver juraprofessorerne Michael Gøtze og Jens Elo Rytter, der anmelder bogen for Information
  3. Menneskerettighedsdomstolen har godkendt, at burka, niqab og anden ansigtstildækning kan forbydes, sådan som flere partier længe har ønsket. Men fører det reelt til en slags flertalstyranni, som et mindretal af dommerne i Strasbourg mente?
  4. Byrettens ’frifindelse’ af Elias Karkavandi efter mere end seks år på tålt ophold rejser spørgsmål om hele lovgivningen bag. Hvis en udvist udlænding ikke kan sendes hjem i overskuelig fremtid, må man ophæve de begrænsninger, som tålt ophold sætter for en normal tilværelse. Ellers er det ren chikane af en person, som allerede har sonet sin straf
  5. Det er ikke længere kun mænd over 30, der kan stemme. Men så længe børn og unge ikke bliver repræsenteret i den demokratiske proces, er idealet om folkestyre stadig ikke fuldt ud realiseret
  6. Navnene på de tre kandidater, der er blevet indstillet til posten som dansk dommer ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, er nu blevet offentliggjort. Overraskende viser Kammeradvokaten sig at være blandt ansøgerne
  7. Danske FE har langt hen ad vejen samme beføjelser som amerikanske NSA, og de to tjenester samarbejder tæt. Det kan være årsagen til, at der ikke er politisk vilje til debat om efterretningstjenesters beføjelser
  8. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol valgte i høj grad at tilgodese politiske interesser i Frankrig, da den for nylig godkendte et fransk forbud mod burkaer i det offentlige rum. Herhjemme vil domstolene næppe være lige så forsigtige, hvis de skal afgøre, om et lignende forbud er foreneligt med Grundloven