Jens Friis Lund

 • Kommentar
  10. februar 2022

  Klimaborgertinget lider af alvorlige byggefejl. Der mangler penge og et stærkere mandat

  Klimaborgertinget har potentiale til at stille skelsættende forslag og sikre demokratisk fornyelse. Men det nytter ingenting, hvis det ikke får flere ressourcer og et stærkere mandat, så politikere, medier, erhvervsliv og fagforeninger ikke længere kan ignorere dets anbefalinger, skriver medlemmerne af Klima- og Omstillingsrådet i dette debatindlæg
  Torsdag udkommer klimaborgertinget med endnu et sæt anbefalinger til politikerne. Lad os håbe, at politikerne vælger at lytte denne gang, skriver medlemmer af Klima- og Omstillingsrådet.
 • Kommentar
  26. april 2021

  Regeringen bør pålægges en meget skrappere handlepligt i klimapolitikken

  Efter at Klimarådet dumpede regeringens klimaindsats, er den blevet pålagt handlepligt til yderligere reduktionstiltag af Folketinget. Men det er ikke nok. Der er brug for en langt skrappere handlepligt, så reduktioner ikke kan udskydes til lige før 2030, skriver repræsentanter for 12 organisationer og ngo’er i dette debatindlæg
  Efter Klimarådets statusrapport, som konkluderede, at regeringen ikke har anskueliggjort, hvordan Danmark skal nå Klimalovens mål om en 70 procents drivhusgasreduktion i 2030, udkom, er regeringen blevet pålagt en handlepligt. Men der er brug for en skrappere handlepligt og en konkret køreplan, skriver repræsentanter for 12 organisationer og ngo’er.
 • Kronik
  26. juni 2019

  Klima- og Omstillingsrådet: De røde partiers klimamål bidrager til at øge ambitionerne globalt

  Vi når kun målene i Parisaftalen, hvis landene presser og inspirerer hinanden til at sætte ambitiøse nationale mål. Så når vi står med et akut behov for at øge ambitionerne verden rundt, er det oplagt at støtte op om Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Enhedslistens høje ambitioner, skriver medlemmerne af det nye Klima- og Omstillingsråd i dette debatindlæg
  Tilbage i 2017 blev tusindvis af hjem tilintetgjort i de dødeligste skovbrande i Californiens historie. Men lige nu er verdens lande ikke villige til at love tilstrækkelige reduktioner i drivhusgasser til at opfylde temperaturmålsætningen i Parisaftalen, skriver dagens kronikører.
 • Kronik
  31. december 2018

  Vi skal kræve, at Danmark går forrest i kampen mod klimakrisen

  Verden har brug for foregangslande, der viser, at den grønne omstilling kan lade sig gøre. Og pilen peger på os. Danmark har alle forudsætninger for at stille sig i spidsen i klimakampen. Men hverken regeringen eller den samlede opposition har fremlagt forslag, der peger i den retning. Det er op til vælgerne at kræve, at folketingsvalget i 2019 bliver et klimavalg
  Demonstranter til demonstrationen ’KlimaAlarm - Internationalt Opråb Til COP24‘, som bl.a. fandt sted i København tidligere i december. I alt gik folk på gaden i cirka 150 byer verden over. 
 • Kronik
  19. november 2018

  Kristian Jensen udstiller sin uvidenhed om forholdet mellem klima, miljø og vækst

  Finansministeren undervurderer, hvor fundamental en udfordring det er at opfylde Parisaftalens målsætning, og fremhæver fejlagtigt Danmark som et foregangsland
  Finansminister Kristian Jensen (V) synes at mene, at et skifte væk fra et vækstfokus vil betyde, at vi fastholder millioner i fattigdom. Det er der imidlertid ingen grund til at tro, skriver dagens kronikører.
 1. Kronik
  31. december 2018

  Vi skal kræve, at Danmark går forrest i kampen mod klimakrisen

  Verden har brug for foregangslande, der viser, at den grønne omstilling kan lade sig gøre. Og pilen peger på os. Danmark har alle forudsætninger for at stille sig i spidsen i klimakampen. Men hverken regeringen eller den samlede opposition har fremlagt forslag, der peger i den retning. Det er op til vælgerne at kræve, at folketingsvalget i 2019 bliver et klimavalg
  Demonstranter til demonstrationen ’KlimaAlarm - Internationalt Opråb Til COP24‘, som bl.a. fandt sted i København tidligere i december. I alt gik folk på gaden i cirka 150 byer verden over. 
 2. Kommentar
  10. februar 2022

  Klimaborgertinget lider af alvorlige byggefejl. Der mangler penge og et stærkere mandat

  Klimaborgertinget har potentiale til at stille skelsættende forslag og sikre demokratisk fornyelse. Men det nytter ingenting, hvis det ikke får flere ressourcer og et stærkere mandat, så politikere, medier, erhvervsliv og fagforeninger ikke længere kan ignorere dets anbefalinger, skriver medlemmerne af Klima- og Omstillingsrådet i dette debatindlæg
  Torsdag udkommer klimaborgertinget med endnu et sæt anbefalinger til politikerne. Lad os håbe, at politikerne vælger at lytte denne gang, skriver medlemmer af Klima- og Omstillingsrådet.
 3. Kronik
  19. november 2018

  Kristian Jensen udstiller sin uvidenhed om forholdet mellem klima, miljø og vækst

  Finansministeren undervurderer, hvor fundamental en udfordring det er at opfylde Parisaftalens målsætning, og fremhæver fejlagtigt Danmark som et foregangsland
  Finansminister Kristian Jensen (V) synes at mene, at et skifte væk fra et vækstfokus vil betyde, at vi fastholder millioner i fattigdom. Det er der imidlertid ingen grund til at tro, skriver dagens kronikører.