Jens Jonatan Steen

 • Læserbrev
  13. september 2014

  Popforklaringer skader økonomien

  Når journalister taler om statens husholdningsbudget, er de med til at bane vejen for en stram sparekurs og velfærdsnedskæringer. Det betyder ikke, at man kan ignorere gælden, men den skal ses relativt til væksten
 • Læserbrev
  21. december 2013

  Kronjuveler til spotpris

  Det kan være svært at forstå, at et korrumperet amerikansk investeringsselskab skulle være bedre til at varetage vores energiforsyning, end vi selv er
 • Kommentar
  9. december 2013

  Døde penge, død vækst

  Vi lever i en verden af lånte penge. En verden med sms-lån, forgældede husejere og overtrukne kreditkort, som banker og finansielle iværksættere scorer store profitter på. Ubalancen baner vejen for den næste store krise
 • Kronik
  14. november 2013

  Fagbevægelsens medlemmer kan vinde kommunalvalget

  Kommunalvalgene oplever vigende deltagelse, fagbevægelsen faldende medlemstal. I Norge havde man samme problemer, men ved at engagere fagbevægelsens medlemmer i at stille direkte krav til lokalpolitikerne fik man vendt udviklingen. Det krævede et opgør med den automatiske partistøtte
  Dagens kronikører mener, at danske fagforeninger burde overveje, hvilke muligheder de har for øget inddragelse af medlemerne, så valgdeltagelsen ved blandt andet kommunalvalget kan stige. Billedet er fra et vælgermøde i Bagsværd.
 • Læserbrev
  9. september 2013

  Privatskoler har også et ansvar

  Den store udfordring i dag er således, at alle privatskolerne – i modsætning til folkeskolen – får det samme i statsstøtte, uanset hvilken opgave de løfter.
 • Læserbrev
  9. juli 2013

  Øget eksport er ingen universalkur

  Pointen er altså, at hjemmemarkedet stadig lider, og at den stigende eksport ikke har været tilstrækkelig til at trække dette med op, selv om den har været inde i en særdeles gunstig udvikling
 • Kronik
  16. marts 2013

  Krisens blå retorik

  Den aktuelle økonomiske debat løber over med ord som ’statsgældskrise’, ’fjumreår’, ’husholdningskasse’ og ’byrdestop’ – begreber, som kan virke beskrivende og relativt neutrale. Det er de bare ikke. Netop den økonomiske politik bliver ofte italesat med udtryk, der har rod i klare ideologiske værdier. Og her har venstrefløjen været bagefter i forhold til at forstå, hvordan sproget er styrende for vores politiske virkelighedsanskuelser
  I et interview med Information i januar, sagde Astrid Krag, at »det er meningsløst at hænge sig så meget i ord.« Men centrum-venstre bør netop »hænge sig« mere i ord fremfor at overtage en borgerlig retorik, mener dagens kronikører.
 • Læserbrev
  5. december 2012

  Lad os løfte i fællesskab

  Der bør indføres socialt taxameter på privatskoleområdet, så folkeskolen og privatskolerne kan ’løfte sammen’, som De Frie Grundskoler ønsker
 • Kronik
  31. oktober 2012

  Fagforbund må involvere os mere

  Fagbevægelsen er ubestrideligt en dansk succeshistorie, men fra at være den frække og stærke muskel i det danske civilsamfund er fagbevægelsen gradvist blevet en mere fast del af etablissementet. Hvis fagbevægelsens skal genvinde sin styrke og betydning, må den nytænke forbindelsen til medlemmerne, involvere dem mere og give dem et større ejerskab over den enkelte fagforening 
  Kritikeren har fat i noget, når de siger, at fagbevægelsens suverænt største problem er, at den har mistet kontakten til sit eksistensgrundlag: medlemmerne, skriver kronikørerne.

Sider

 1. Kronik
  29. december 2010

  Den amerikanske drøm er dansk

  Mens 2010 var udråbt til at være året, hvor Danmark satte ind over for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse, så har regeringens indsats bestået af tavshed, handlingslammelse og en amerikansk inspireret laissez-faire-politik, som bliver dumpet af den danske befolkning
  Det er en ren myte, at Amerika skulle være mulighedernes land - tværtimod er den amerikanske drøm forbeholdt et fåtal af samfundets rigeste på bekostning af samfundets fattigste, skriver dagens kronikør. Billedet her er fra en auktion i sidste måned, hvor en større mængde af den tidligere rigmand Bernie Madoffs ejendele blev solgt for at skaffe penge til de, der mistede alt, da hans investeringssvindel blev afsløret.
 2. Kronik
  23. februar 2011

  Ulighed rammer alle

  Ulighed går ikke kun ud over samfundets fattigste. Også dem på toppen må se deres livskvalitet forringet af sociale dårligdomme, viser ny forskning. I Danmark har tiltag som starthjælp, lavere topskat og kontanthjælpsloft forstærket det sociale hierarki. Det går i sidste ende ud over alle danskeres livskvalitet
  Det ser ikke ud som om, livet er voldsomt hårdt for de velstillede. Men er samfundet ulige, rammer sociale dårligdomme også dem.
 3. Kommentar
  16. december 2015

  Hvad sker der, når overarbejde bliver til ’interessetimer’?

  Når ansatte på virksomheder landet over i daglig tale reduceres til enheder, ressourcer og andet menneskemateriel, underkender vi arbejdets værdi
 4. Kommentar
  26. april 2012

  Den økonomiske sandhed skal udfordres

  Medier og politikere accepterer, at virkeligheden består af objektive økonomiske sandheder. Det gør den bare ikke
 5. Kronik
  14. marts 2012

  Velkommen til den nye værdikamp

  Regeringen gik til valg på større lighed. Nu er ambitionerne ved at drukne i den økonomiske krise. Men kampen mod ulighed afgøres ikke alene af kroner og øre. Det handler i lige så høj grad om at føre værdikamp mod de normer og holdninger, der retfærdiggør uligheden
  Vi betragter folk som Malou Stella fra ’De unge mødre’ som hjælpeløse, og opfatter deres situation som selvvalgt. Dermed blåstemples den sociale ulighed, skriver dagen kronikører
 6. Kommentar
  5. januar 2009

  Hvad skal vi med (top)skattelettelser?

  Skattelettelser vil således kun stimulere forbruget og den indenlandske efterspørgsel og dermed økonomien i meget begrænset omfang
 7. Kommentar
  27. februar 2009

  Vender Marx tilbage?

  Karl Marx bliver igen revet ned af hylderne. Efter mere end 20 års larmende tavshed har en 300 procents stigning i salgstallene hos boghandlerne igen gjort den gamle tænker moderne
 8. Kommentar
  8. december 2015

  Derfor er klima aldrig øverst på dagsordenen

  Hvis vi vil motivere folk til at handle, er vi nødt til at droppe de abstrakte og komplicerede termer. Klimakrisen skal gøres nærværende – vi har nogle bud på hvordan
  Hvis vi vil motivere folk til at handle, er vi nødt til at droppe de abstrakte og komplicerede termer. Klimakrisen skal gøres nærværende – vi har nogle bud på hvordan