Jens Kimby

 • Læserbrev
  5. juni 2012

  Grundloven er under afvikling

  Den danske grundlov giver ikke Folketinget mulighed for at delegere lovgivende myndighed til administrative organer. Men i EU-regi går dette udmærket – i nogle tilfælde er det nærmest normen
 • 11. juli 2005

  Vi har brug for nye spilleregler

  EU's stats- og regeringschefer besluttede som bekendt på topmødet, at EU skal have en tænkepause. Samtidig understregede man utvetydigt, at teksten i Forfatningen ikke stod til at blive ændret...
 • 19. september 2005

  Er EU militaristisk?

  EU er ikke i sin nuværende form militaristisk, men der er stor fare for, at Unionen bevæger sig i den retning. Skal vi fra dansk side bremse denne udvikling?
 • 14. november 2006

  Reformer ønskes

  Både FN og EU hviler på nogle strukturer, som blev fastlagt umiddelbart efter Anden Verdenskrig. Dette skaber demokratiske problemer i nutiden og kan befordre begge organisationers kollaps i fremtiden...
 • 15. marts 2007

  Er der stadig brug for EU-modstand?

  Hvis EU skal erstatte nationalstaternes kontrol med markedet har organisationen svigtet. Oprindelig havde vi i de nordiske lande det såkaldte blandingsøkonomiske system, hvilket betød at vi nok havde markedsøkonomi, men statsmagten var også medspiller på banen og kunne sætte rammer og regler for kapitalens udfoldelser...
 • 8. oktober 2004

  Oprør fra eliten

  Globalisering Det var to interessante interviews Information bragte den 3. oktober. Susan George og forhv. ambassadør Ørstrøm Møller har stort set de samme holdninger til et brud med den galopperende markedsliberalisme, der truer den globale økonomi, destruere miljøet og skaber større uligheder...
 • 9. februar 2004

  Made in the EU?

  Mærkevarer Man må inderlig håbe, at EU-Kommissionens tanker om et Made in the EU som fællesbetegnelse for produkter fremstillet i medlemslandene, vil blive kvalt i fødslen. Skulle et sådant mærke også omfatte fødevarer, kunne dansk eksport af svinekød blive stoppet fra den ene dag til den anden, hvis der udbrød svinepest i Italien eller Portugal...
 • 19. februar 2003

  Grundlov eller forfatning?

  Uholdbart, hvis Grundloven skal vige for EU-lovgivning
 • 11. oktober 2001

  Fasthold forsvarsforlig

  Terrorisme gror på et underlag af had, fattigdom og politisk afmagt – som militært samarbejde i EU ikke vil ændre på

Sider