Jens Rostrup-Nielsen

 • Kommentar
  10. juni 2009

  Det europæiske spil(d)

  De gode intentioner om europæisk forskning er ved at drukne i EU's enorme bureaukrati
 • Kommentar
  29. april 2009

  Er vi overhovedet internationale nok?

  Som et lille land er vi afhængige af viden udefra. Trods globaliseringsmidler til den offentlige forskning ser det ud til, at der går færre penge til internationale aktiviteter. Er det den rigtige vej for at sikre 'hjemtagning' af viden?
 • Kommentar
  18. marts 2009

  Frihed og ledelse - et paradoks?

  I dag er det ikke tilstrækkeligt blot at dele penge ud til de forskere, man stoler på - der kræves koordination og ledelse
 • Kommentar
  17. december 2008

  Sig selv nok?

  Danske forskere er ikke gode nok til at få penge i Det Europæiske Forskningsråd. Ikke fordi de mangler kvalitet - men måske fordi, vi er os selv nok
 • Kommentar
  29. oktober 2008

  Taktik, strategi og grundforskning

  Det er tankevækkende, at politikerne, der opererer taktisk med kort horisont, taler om strategi, mens forskerne, der tænker langsigtet må bruge taktik for at tilpasse sig politikernes 'strategiske mål'
 • Kommentar
  10. september 2008

  Klimakrise kræver forskning

  Det er ikke nok med en lille sang - løsningen af klimakrisen kræver hårdt arbejde - ikke mindst af forskerne
 • Kommentar
  25. juni 2008

  Kvinder i forskning - et nordisk paradoks

  Af flere grunde ønsker vi mange kvinder i front - også i forskningen. Danmark og de andre nordiske lande vil gerne have førertrøjen, men der er lang vej igen
 • Kommentar
  9. maj 2008

  Skal det nytte?

  Nu må vi have mod til at give universiteterne handlekraft. I alle relationer må forskningen være karakteriseret af kvalitet og ambition, så må relevansen komme i anden række. Skal det nytte? Ja, men ikke nødvendigvis på kort sigt
 • Kommentar
  12. marts 2008

  Europæisk succes og dansk fiasko?

  Danske forskere klarer sig flot i statistikkerne, men af de 300 unge forskere, der fik penge fra Det Europæiske Forskningsråd, var der kun to danskere

Sider

 1. 15. januar 2001

  Den hemmelige formel

  Syntetisk brændsel baseret på gas har længe været et godt alternativ til olien. Men det kræver politisk vilje og store økonomiske satsninger Oliepenge Selv om der arbejdes ihærdigt på at udvikle nye energikilder, vil vi i lang tid være afhængige af de fossile brændstoffer ikke mindst i lyset af den kraftige vækst i den tredje verden...