Jens Stilhoff Sörensen

Artikler
  • Kronik
    5. maj 2015

    Politikernes forræderi mod folket

    Danmark er nu på vej ud ad det samme New Public Management-spor, som Sverige allerede har begivet sig ud ad – og her er det gået rigtig galt
    Institutionerne får udbetalt deres bevillinger pr. færdigeksamineret kandidat, hvilket ansporer til at sænke de faglige krav, således at et studiegennemløb kan afvikles så gnidningsfrit som muligt.