Jesper Jespersen

Sider

 1. Kronik
  22. oktober 2014

  Lavere topskat øger uligheden og forværrer statsfinanserne

  I dag vil en række indbudte økonomer forklare Folketingets skatteudvalg, hvordan topskatten påvirker dansk økonomi. Nogle af dem har beregnet, at en afskaffelse af topskatten er vejen frem. Men reelt er der tale om usikre modelkonstruktioner. Den eneste sikre konsekvens er større ulighed
  I dag vil en række indbudte økonomer forklare Folketingets skatteudvalg, hvordan topskatten påvirker dansk økonomi. Nogle af dem har beregnet, at en afskaffelse af topskatten er vejen frem. Men reelt er der tale om usikre modelkonstruktioner. Den eneste sikre konsekvens er større ulighed
 2. Kronik
  6. februar 2021

  Nej, heller ikke en bæredygtig samfundsøkonomi er som en husholdningsøkonomi

  Det er ikke umuligt at afkoble økonomiens vækst fra jordens begrænsede ressourcer, men det kræver massive bæredygtige investeringer og den politiske vilje til at foretage dem uanset underskuddet på statskassen, skriver professor emeritus i økonomi Jesper Jespersen i dette debatindlæg.
  Det er ikke umuligt at afkoble økonomiens vækst fra jordens begrænsede ressourcer, men det kræver massive bæredygtige investeringer og den politiske vilje til at foretage dem uanset underskuddet på statskassen, skriver professor emeritus i økonomi Jesper Jespersen i dette debatindlæg.
 3. Kronik
  24. juli 2020

  Økonom: Danmark har rigeligt råd til at øge tempoet i den grønne omstilling

  Gæld er ikke bare gæld i samfundsøkonomien. Nu hvor vi har overskud på betalingsbalancen og ingen gæld i udlandet, skal vi ikke være bange for at investere i samfundets genopretning og den grønne omstilling – heller ikke selv om det forøger statsgælden, skriver professor emeritus i økonomi Jesper Jespersen i denne kronik
  Set i lyset af den aktuelle krise og den stigende arbejdsløshed kunne den indenlandske efterspørgsel med fordel stimuleres ganske betydeligt ved for eksempel at øge investeringerne i den grønne omstilling. Her er det byggeriet af Odense Letbane.
 4. Læserbrev
  16. juli 2021

  Selv den højt besungne udbudsteori, som Cepos elsker, anbefaler højere løn til sygeplejersker

  Er der mangel på arbejdskraft, må det personlige økonomiske incitament være for dårligt, siger de traditionelle økonomiske lærebøger. Og vi mangler sygeplejersker. Men pudsigt nok har jeg ikke hørt nogen fra Cepos anbefale højere løn til sygeplejersker, skriver professor emeritus i dette debatindlæg
  Er der mangel på arbejdskraft, må det personlige økonomiske incitament være for dårligt, siger de traditionelle økonomiske lærebøger. Og vi mangler sygeplejersker. Men pudsigt nok har jeg ikke hørt nogen fra Cepos anbefale højere løn til sygeplejersker, skriver professor emeritus i dette debatindlæg
 5. Kommentar
  27. september 2021

  Vores pensionsformuer skal ud at arbejde for den grønne omstilling

  Staten har en opsparet formue på godt 2.000 milliarder kroner, som den kan bruge på at lave grøn omstilling, hvis den vil. Det er de penge, den har til gode af vores pensionsopsparinger. Lige nu tænkes denne formue slet ikke ind i det økonomiske råderum, skriver professor emeritus i økonomi Jesper Jespersen i denne kronik
  Den danske stat har noget, der minder om den norske oliefond blot i lidt mindre skala, nemlig ’pensionsfonden’, som er på ikke mindre end 2.000 milliarder kroner. Og vi bør se på, hvordan disse midler kan anvendes aktivt til at gennemføre den grønne omstilling.
 6. Kronik
  30. april 2018

  Den neoliberale ideologis triumf er, at selvransagelsen udeblev trods talrige kriser

  Siden den neoliberale økonomi vandt indpas i 1980’erne, har antallet af fattige personer, uligheden og miljøbelastningen været støt stigende. Samtidig har væksten i Europa været aftagende. Det interessante er, at de økonomiske lærebøger fortsat er de samme, og at selvrefleksionen udeblev
  Kø til maduddeling i Essen i Tyskland. Den neoliberalistiske politik, som har domineret Europa, har medført, at antallet af fattige personer, uligheden og miljøbelastningen har været støt stigende gennem de sidste 40 år
 7. Kronik
  7. januar 2004

  Et Europa i flere hastigheder

  EU-landene kan så udmærket køre med forskellig hastighed. Det har de gjort hele tiden, da landenes historie og interesser er forskellige
 8. Læserbrev
  5. juni 2010

  Danmark er gældfri

  Grækenland er fanget i en gældsfælde, som betyder, at landet enten må vælge en langstrakt hestekur eller en kontrolleret gældsnedskrivning. Danmark er i en helt anden situation – uden noget umiddelbart gældsproblem, og derfor bør den økonomiske politik rettes mod at reducere arbejdsløsheden