Jette Lund

  • 27. juli 2005

    Kanon-dårlig ide

    I Information den 18. juli beskriver Anne Middelboe Christensen det problematiske i at lave en kanon for scenekunst - problematisk ikke mindst, fordi scenekunst skal opleves på scenen og ikke 'live on tape...