Jo Hermann

  • Kronik
    24. november 2007

    Når miljøet bliver en kristen sag

    Kan man løse moderne samfundsproblemer som forurening og klimaændringer ved at følge Bibelen? Ja, mener nogle kristne, og forude tegner der sig konturerne af et nyt dogme: Forbrug og forurening bør anses for en synd imod Gud
    For tiden er kristne i USA i gang med at tilpasse deres religion til en forandret virkelighed med knaphed på jord, vand, olie og andre ressourcer.