Er du Informations nye universitetspraktikant?

Kulturredaktionen på Dagbladet Information søger en universitetspraktikant, der i forårssemesteret 2020 vil lære at omforme sin viden og nysgerrighed til god, klog, dannende, overraskende, måske endda til tider sjov kulturjournalistik.

Vi er en lille fast redaktion på avisen i St. Kongensgade i Indre København, der udvikler og løfter store idéer og temaer sammen, diskuterer løbende og hjælper hinanden. Vi producerer dagligt 2-4 kultursider i hverdagsavisen og laver et ugentligt kulturtillæg og et ugentligt bogtillæg.

Du vil få mulighed for at prøve kræfter med en lang række journalistiske genrer, du får en mentor på redaktionen og kommer på inspirationsture og workshops med avisens øvrige praktikanthold.

Vores krav til dig er, at du skal elske kultur og vide en masse om det. Du skal være glad for at skrive — og være rigtig god til det. Tidligere erfaring med journalistik er ikke et krav, men det skader ikke, og i hvert fald skal du have særlig lyst til at udforske verden og ideerne gennem journalistens åbent nysgerrige og kritiske øjne.

Praktikken skal være meritgivende på din universitetsuddannelse. Praktikken er ulønnet, men vi betaler dig en månedlig erkendtlighed for din indsats svarende til det maksimale beløb tilladt ved siden af din SU.

Startdato er i januar eller februar alt efter aftale.

Send en ansøgning på maksimalt 1 side med et par journalistiske ideer samt eksempler på tidligere relevante skriverier til job@information.dk. Skriv "universitetspraktikant" i emnefelt. Aflevering senest 15. oktober.

Praktiske spørgsmål kan sendes forinden til kulturredaktør Katrine Hornstrup Yde på yde@information.dk.