Jørgen Fredsgaard Sørensen

  • Kronik
    21. januar 2004

    Industri-politik i u-landene – back to the future?

    Forbedring af levestandarden i u-landene kræver en stærk værditilvækst, som typisk kun sker i industrierhverv. Men mange u-lande fastholdes i en simpel økonomi, der ikke medfører investeringer i højere produktivitet og mulighed for en stabil forøgelse af reallønnen