Jørgen Lindgaard Pedersen

 • Kronik
  28. september 2021

  Det 21. århundrede kræver en ny politisk økonomi

  Økonomiens traditionelle teorier og målsætninger spiller fallit i vores tid, hvor klima og omfordeling er de altoverskyggende problemer. Det kræver politisk regulering og et bredt folkeligt opgør, hvis de superrige skal bidrage til den nødvendige omstilling, skriver lektor emeritus i økonomi Jørgen Lindgaard Pedersen i denne kronik
  Fremkomsten af klimaødelæggelser med store økonomiske konsekvenser og de superriges voksende dele af verdens indkomster og formuer er nu blevet langt vigtigere end inflation, skriver dagens kronikør.
 • Kommentar
  5. marts 2018

  Der kan ikke blive råd til borgerløn for både rig og fattig

  Borgerlønsbevægelsen fastholder, at borgerløn skal være ens for alle. Men skal der betales indkomstskat af det uformelle arbejde? Og er det indkomstskatten, der skal bruges til at finansiere borgerlønnen? Det mangler vi svar på
 • Kommentar
  20. februar 2018

  Borgerløn er en udmærket idé. Men kun hvis den gives til de fattigste

  Hvis borgerlønnen skal være universel og også tildeles samfundets rigeste, bliver den så dyr, at befolkningens opbakning til den vil falde
 • Kronik
  17. februar 2014

  Den traditionelle krisemedicin har mistet sin effekt

  Store anlægsprojekter har traditionelt været gode til at sætte gang i den økonomiske aktivitet og trække økonomien ud af kriser. Men i dag udføres stadig flere job af udenlandske selskaber og udenlandsk arbejdskraft, der trækker fortjeneste og lønninger ud af landet. Det svækker kriselindringen i Danmark
  Arbejdere i gang med den nye Metro Cityring. Mange af medarbejderne på metroen er udenlandske, og den grænseoverskridende karakter af både medarbejdere og virksomheder i de store anlægsarbejder, er en af årsagerne til, at de store byggerier ikke længere er så effektive til at modarbejde kriser
 • Kronik
  3. september 2013

  Dansk erhvervsliv skal tænke som i 1880’erne

  Selv om krisen for dansk industri kan synes uoverkommelig, har vi faktisk klaret lignende udfordringer før. Succesen med at omstille landbrugsproduktionen i 1880’ernes kan vise vejen
  De danske landmænd har tidligere klaret en voldsom omstilling, da de omlagde en væsentlig del af planteproduktionen fra korn til husdyrfoder, så man kunne opdrætte malkekvæg og svin.
 • Kronik
  11. april 2013

  ’Krisen og den udeblevne systemkritik’

  Sådan lød titlen på det essay, som Preben Wilhjelm udsendte sidste sommer – et essay, der advokerer for gennemgribende reformer inden for det eksisterende system. Essayet er imidlertid ikke blevet debatteret i den grad, det fortjener – derfor denne kronik
  Preben Wilhjelms reformforslag skal opfattes som mulige inden for systemets rammer, men som mere begavede end de bankpakker, vi har set i Danmark og andre steder, samt planer om en finanspagt på EU-plan.
 • Kronik
  14. marts 2013

  Derfor fører S og SF borgerlig politik

  Det er ikke de radikale, der har tvunget S og SF til at føre borgerlig økonomisk politik. Snarere er det et skift i de to partiernes vælgerbase fra arbejderne til middelklassen, der trækker spor tilbage til tresserne
  Helle Thorning-Schmidt og resten af Socialdemokraterne har nærmest opgivet arbejder-klassen som vælgergruppe og satser i stedet på middel-klassen. men det er sdtadig ikke der, de flerste vælgere befinder sig.
 • Kronik
  31. januar 2013

  På vej mod et industrialiseret servicesamfund

  I 40 år har vi talt om det postindustrielle samfund. Men vi er snarere på vej mod et industrialiseret servicesamfund, hvor robotter og anden teknologi overtager simple servicefunktioner som rengøring, plæneklipning, men også mere komplicerede såsom vurderinger af prisen på et industrianlæg. Det forandrer arbejdsmarkedet og fører på sigt til et større skel mellem dem, der er ude, og dem, der er inde
  Når det gælder flytrafik, har det længe været muligt at flyve på automat, uden at piloten griber ind i flyets manøvrer – et eksempel på, at ’menneskelige’ tjenesteydelser indbygges i maskiner og udstyr.
 • Kronik
  1. juni 2012

  Arbejdsudbuddet skal hæves, så lønnen kan presses

  Det er for længst slået fast, at arbejdsudbuddet vil stige snarere end falde frem mod 2020. Når Dansk Arbejdsgiverforening, de borgerlige og regeringen alligevel fortsætter kampen for øget arbejdsudbud, handler det ikke længere om beskæftigelsen, men om at styre lønudviklingen
  Den forventede mangel på arbejdskraft er afblæst, bl.a. fordi Danmarks Statistik har undervurderet antallet af indvandrere.
 1. Kronik
  1. juni 2012

  Arbejdsudbuddet skal hæves, så lønnen kan presses

  Det er for længst slået fast, at arbejdsudbuddet vil stige snarere end falde frem mod 2020. Når Dansk Arbejdsgiverforening, de borgerlige og regeringen alligevel fortsætter kampen for øget arbejdsudbud, handler det ikke længere om beskæftigelsen, men om at styre lønudviklingen
  Den forventede mangel på arbejdskraft er afblæst, bl.a. fordi Danmarks Statistik har undervurderet antallet af indvandrere.
 2. Kronik
  14. marts 2013

  Derfor fører S og SF borgerlig politik

  Det er ikke de radikale, der har tvunget S og SF til at føre borgerlig økonomisk politik. Snarere er det et skift i de to partiernes vælgerbase fra arbejderne til middelklassen, der trækker spor tilbage til tresserne
  Helle Thorning-Schmidt og resten af Socialdemokraterne har nærmest opgivet arbejder-klassen som vælgergruppe og satser i stedet på middel-klassen. men det er sdtadig ikke der, de flerste vælgere befinder sig.
 3. Kommentar
  20. februar 2018

  Borgerløn er en udmærket idé. Men kun hvis den gives til de fattigste

  Hvis borgerlønnen skal være universel og også tildeles samfundets rigeste, bliver den så dyr, at befolkningens opbakning til den vil falde
 4. Kronik
  28. september 2021

  Det 21. århundrede kræver en ny politisk økonomi

  Økonomiens traditionelle teorier og målsætninger spiller fallit i vores tid, hvor klima og omfordeling er de altoverskyggende problemer. Det kræver politisk regulering og et bredt folkeligt opgør, hvis de superrige skal bidrage til den nødvendige omstilling, skriver lektor emeritus i økonomi Jørgen Lindgaard Pedersen i denne kronik
  Fremkomsten af klimaødelæggelser med store økonomiske konsekvenser og de superriges voksende dele af verdens indkomster og formuer er nu blevet langt vigtigere end inflation, skriver dagens kronikør.
 5. Kronik
  31. januar 2013

  På vej mod et industrialiseret servicesamfund

  I 40 år har vi talt om det postindustrielle samfund. Men vi er snarere på vej mod et industrialiseret servicesamfund, hvor robotter og anden teknologi overtager simple servicefunktioner som rengøring, plæneklipning, men også mere komplicerede såsom vurderinger af prisen på et industrianlæg. Det forandrer arbejdsmarkedet og fører på sigt til et større skel mellem dem, der er ude, og dem, der er inde
  Når det gælder flytrafik, har det længe været muligt at flyve på automat, uden at piloten griber ind i flyets manøvrer – et eksempel på, at ’menneskelige’ tjenesteydelser indbygges i maskiner og udstyr.