Jørgen Steen Nielsen

Jørgen Steen Nielsen

Journalist, Information
Seneste artikler af
Jørgen Steen Nielsen
 • Magttomrum ved Øresund?

  "Der er talrige eksempler på konflikter mellem kommuner på begge sider af Øresund. Lokal og regional rivalisering, især på den svenske side, har længe stået i vejen for lokale samarbejdsinitiativer...
 • Pause på vej for gen-afgrøder i EU

  Flere lande bakker nu op bag græsk erklæring om at stoppe EU-godkendelser af gen-afgrøder Meget tyder på, at EU i praksis vil sætte en flerårig stopper for godkendelse af nye gensplejsede afgrøder, når unionens miljøministre i morgen mødes i Luxembourg for at drøfte emnet...
 • Det er ikke menneskekloning - men det ligner

  To amerikanske firmaer laver klonede fosteranlæg for at kunne udvinde jomfruelige celler til brug i sygdomsbehandlingen STAMCELLER Det vakte berettiget opsigt, da det velanskrevne amerikanske dagblad Washington Post sidste mandag på forsiden skrev om ét hold privatfinansierede amerikanske forskere, som i al stilhed skulle være i gang med at klone menneskelige fostre, samtidig med at et andet kommercielt forskerhold arbejder på at skabe kloner, som er halvt menneske og halvt ko...
 • Farvel appetit

  Er De overvægtig, skal De reparere Deres gener Genterapi: Det virker ikke. Sådan lød overskriften på en artikel her i avisen i 1996. "Der er så mange problemer at løse. Det er ikke i dag til at sige, hvornår vi måtte beherske teknikken," sagde professor Arne Svejgaard, Rigshospitalets klinisk immunologiske afdeling, i artiklen...
 • Pres på EU for gen-pause

  Svend Auken opfordres til at fremlægge forslag for EU i næste uge Miljø- og energiminister Svend Auken har stærk hjemlig opbakning med sig, når han på torsdag mødes med sine EU-kolleger i Ministerrådet for at drøfte gensplejsning...
 • Information skifter layout på tirsdag

  "Den mindst ringe" ændrer lidt på stilen - men mest for at fremhæve avisens grundkvaliteter. Nye skrifter og en bedre præsentation af artiklerne skal gøre avisen mere overskuelig FRA VOR HELT EGEN VERDEN Aviser er foranderlige størrelser...
 • EU i gen-kollision

  I EU vokser det økologisk dyrkede areal med raketfart - samtidig foregår der langt over tusind forsøgsudsætninger med gensplejsede afgrøder gen-forurening Det gensplejsede landbrug og det økologiske landbrug er kommet på europæisk kollisionskurs og kan give øget dramatik til det ministerrådsmøde om bl...
 • Øko-brug trues af gensplejsning

  Nu må Svend Auken lægge sig i selen for et midlertidigt EU-forbud mod gen-afgrøder, siger grønne organisationer efter nye oplysninger om risiko ved gensplejsning En ny rapport udarbejdet for det britiske landbrugsministerium afslører, at pollen fra gensplejsede afgrøder kan spredes over store afstande med insekter og med vinden og dermed overføre de fremmede gener til andre planter...
 • Regeringen vakler i strid om EU-demokrati

  Tvivl om Danmark vil stå fast på modstand mod nye beslutningsregler, som Greenpeace kalder 'skandaløse' Den danske regering er fristet til i dag at godkende nye EU-regler om beslutningsprocedurer i blandt andet miljøspørgsmål, som af miljøorganisationen Greenpeace betegnes som "skandaløse...

Sider

Om

Cand.scient. i biologi 1983. 1974-85 medstifter og aktiv i Organisationen til Oplysning om Atomkraft (OOA). Forlagsredaktør hos Munksgaard 1986-88 og medindehaver af medieværkstedet Chaos 1988-89. Fra 1985 miljø- og videnskabsmedarbejder på Information. 1995-2002 chefredaktør. Pt. journalistisk medarbejder, miljø- og sikkerhedspolitik. Cavlingprisen 2003

Mest læste
 1. Tusindvis af videnskabsfolk søsætter appel om hurtig klimahandling og opbakning til de unges klimastrejker. Dette opråb lægger sig til flere tidligere opråb, men denne gang er det bl.a. med feltets førende forskere – også flere fremtrædende danske forskere er med i appellen
 2. Højere priser på CO2-udledning er nødvendige for at accelerere tempoet i udfasning af kul, olie og gas. Det kræver en afgiftsreform, der skal medtænke den fremtid, hvor den fossile energi – og dermed et stort provenu til velfærdsstaten – forsvinder
 3. Den danskbaserede, multinationale isoleringsgigant, Rockwool, er løbet ind i en hårdnakket konflikt i Jefferson County, West Virginia (USA), hvor rasende lokale er imod opførelsen af en stor fabrik til fremstilling af isoleringsmaterialer. De lokale kan simpelt hen ikke forstå, at de skal lægge landskab til en industrivirksomhed, som må basere sin produktion på kulafbrænding og foretage udledning af en stribe miljøfremmede stoffer
 4. Verden er på vej til at drukne i plastikaffald. I havene, hvor fisk, fugle og havpattedyr dør af det. Men også på lossepladser, i landskabet samt som mikropartikler i føde- og drikkevarer. Der er brug for en global omstilling til en cirkulær plastikøkonomi med lukkede kredsløb, siger fagfolk. Det handler om millioner af forskellige produkter
 5. Svenske forskere introducerer tirsdag et nyt interaktivt CO2-beregningsværktøj for luftfart verden rundt
 6. Endnu en uge er gået i oplysningens tjeneste, og vi runder af med forslaget om en europæisk klima- og finanspagt, en ny dokumentarfilm om Første Verdenskrig, som viser sig at være et lille filmmirakel, og så afslutter vi med den katolske kirkes katastrofale håndtering af de mange sexanklager
 7. Journalisten bag en ny serie om den nye fattigdom i Danmark forklarer og fortæller. Vi kommer også forbi Enhedslistens klimaudspil, en filmanbefaling og Shoshana Zuboffs bog om overvågningskapitalismen
 8. Den globale klimapolitik er i dyb krise, siger fagfolk og klimaledere i kor efter nye rekordudledninger af kuldioxid