Jørgen Steen Nielsen

Jørgen Steen Nielsen

Journalist, Information
Seneste artikler af
Jørgen Steen Nielsen
 • Nul nulløsning

  Den nulløsning for vandgennemstrømningen gennem Øresund, som var et af de store stridspunkter ved Øresundsprojektets vedtagelse, er fortsat ikke dokumenteret. Det fremgår af det seneste mødereferat fra det internationale ekspertpanel, der har fulgt projektet...
 • Greenpeace truer EU med retssag

  Kommissionen må trække godkendelser af Bt-majs tilbage straks, siger miljøgruppen Hvordan kan miljøkommissær Ritt Bjerregaard på den ene side standse en ansøgning om markedsføring af en gensplejset majsplante med henvisning til nye oplysninger om økologiske risici og så på den anden side lade allerede givne tilladelser til andre gen-majs forblive i kraft? Det spørgsmål stiller miljøorganisationen Greenpeace, der nu truer Europa-Kommissionen med en retssag, hvis ikke Kommissionen annullerer godkendelser, givet til gensplejsede majsplanter der netop nu vokser på marker i Spanien og Tyskland...
 • Serbere samler sig i protest

  10.000 deltagere i den første af mange bebudede demonstrationer mod Milosevic 10.000 serbere samledes tirsdag i den første store demonstration mod præsident Milosevic efter ophøret af NATO's bombardementer...
 • 100 år for barbariet

  Det 20. århundrede blev det mest morderiske i verdenshistorien. På højden af sin udvikling slog det moderne menneske flere medmennesker ihjel i krig, end man har gjort i alle tidligere århundreder tilsammen Det 20...
 • Magttomrum ved Øresund?

  "Der er talrige eksempler på konflikter mellem kommuner på begge sider af Øresund. Lokal og regional rivalisering, især på den svenske side, har længe stået i vejen for lokale samarbejdsinitiativer...
 • Pause på vej for gen-afgrøder i EU

  Flere lande bakker nu op bag græsk erklæring om at stoppe EU-godkendelser af gen-afgrøder Meget tyder på, at EU i praksis vil sætte en flerårig stopper for godkendelse af nye gensplejsede afgrøder, når unionens miljøministre i morgen mødes i Luxembourg for at drøfte emnet...
 • Det er ikke menneskekloning - men det ligner

  To amerikanske firmaer laver klonede fosteranlæg for at kunne udvinde jomfruelige celler til brug i sygdomsbehandlingen STAMCELLER Det vakte berettiget opsigt, da det velanskrevne amerikanske dagblad Washington Post sidste mandag på forsiden skrev om ét hold privatfinansierede amerikanske forskere, som i al stilhed skulle være i gang med at klone menneskelige fostre, samtidig med at et andet kommercielt forskerhold arbejder på at skabe kloner, som er halvt menneske og halvt ko...
 • Farvel appetit

  Er De overvægtig, skal De reparere Deres gener Genterapi: Det virker ikke. Sådan lød overskriften på en artikel her i avisen i 1996. "Der er så mange problemer at løse. Det er ikke i dag til at sige, hvornår vi måtte beherske teknikken," sagde professor Arne Svejgaard, Rigshospitalets klinisk immunologiske afdeling, i artiklen...
 • EU i gen-kollision

  I EU vokser det økologisk dyrkede areal med raketfart - samtidig foregår der langt over tusind forsøgsudsætninger med gensplejsede afgrøder gen-forurening Det gensplejsede landbrug og det økologiske landbrug er kommet på europæisk kollisionskurs og kan give øget dramatik til det ministerrådsmøde om bl...

Sider

Om

Cand.scient. i biologi 1983. 1974-85 medstifter og aktiv i Organisationen til Oplysning om Atomkraft (OOA). Forlagsredaktør hos Munksgaard 1986-88 og medindehaver af medieværkstedet Chaos 1988-89. Fra 1985 miljø- og videnskabsmedarbejder på Information. 1995-2002 chefredaktør. Pt. journalistisk medarbejder, miljø- og sikkerhedspolitik. Cavlingprisen 2003

Mest læste
 1. Med bredt flertal har Danmark fået en klimalov, der sætter kursen for en radikal omstilling af det danske samfund. Man kunne næppe forestille sig en bedre start
 2. Coop har lanceret, hvad dagligvarevirksomheden selv kalder ’verdens måske mest ambitiøse klimaplan’. Den går blandt andet ud på at opfordre forbrugerne til at købe mere klimavenligt og nedbringe CO2-udledningen både fra Coops egen drift, men også for koncernens leverandører i ind- og udland
 3. I dag starter COP25 i Madrid til ekkoet af nye store klimademonstrationer og til advarselssignalerne fra en dybt bekymret videnskab. På dagsordenen står en række tekniske hængepartier, men verden uden for vil have klimaretfærdighed og afvikling af fossil energi
 4. Den globale vejtrafiks fortsatte vækst, Kinas stadigt stigende kulforbrug og mange landes markante satsning på naturgas forklarer, at de globale CO2-udledninger igen i år bevæger sig væk fra Parisaftalens mål – med en forventet vækst på 0,6 pct. for 2019
 5. Miljøet i Europa er mere presset end nogensinde, og vi klarer ikke krisen, hvis ikke vi gør op med de strukturer, der sætter økonomisk vækst i centrum og låser udviklingen til hidsig konkurrence og kortsigtet tænkning, lyder det i ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur
 6. Enestående dansk undersøgelse påviser øget kræftrisiko ved nitrat-koncentrationer langt under grænseværdien – nu presses miljøministeren til at revurdere den gældende grænse
 7. EU-rådets præsident kalder det en sejr, at alle lande minus ét i nat enedes om et langsigtet EU-mål om klimaneutralitet i 2050. Topmødets sluterklæring siger intet om et skærpet EU-mål i 2030
 8. Med klimaloven er der truffet beslutning om et borgerting og om at sikre borgernes ejerskab til den store omstilling. Nu handler det om at komme videre på den rigtige måde, så borgertinget får vægt, hele landet inddrages i klimakampen, og midlerne til lokal klimadebat tilvejebringes