Jørgen Steen Nielsen

Jørgen Steen Nielsen

Journalist, Information
Seneste artikler af
Jørgen Steen Nielsen
 • Information skifter layout på tirsdag

  "Den mindst ringe" ændrer lidt på stilen - men mest for at fremhæve avisens grundkvaliteter. Nye skrifter og en bedre præsentation af artiklerne skal gøre avisen mere overskuelig FRA VOR HELT EGEN VERDEN Aviser er foranderlige størrelser...
 • EU i gen-kollision

  I EU vokser det økologisk dyrkede areal med raketfart - samtidig foregår der langt over tusind forsøgsudsætninger med gensplejsede afgrøder gen-forurening Det gensplejsede landbrug og det økologiske landbrug er kommet på europæisk kollisionskurs og kan give øget dramatik til det ministerrådsmøde om bl...
 • Øko-brug trues af gensplejsning

  Nu må Svend Auken lægge sig i selen for et midlertidigt EU-forbud mod gen-afgrøder, siger grønne organisationer efter nye oplysninger om risiko ved gensplejsning En ny rapport udarbejdet for det britiske landbrugsministerium afslører, at pollen fra gensplejsede afgrøder kan spredes over store afstande med insekter og med vinden og dermed overføre de fremmede gener til andre planter...
 • Regeringen vakler i strid om EU-demokrati

  Tvivl om Danmark vil stå fast på modstand mod nye beslutningsregler, som Greenpeace kalder 'skandaløse' Den danske regering er fristet til i dag at godkende nye EU-regler om beslutningsprocedurer i blandt andet miljøspørgsmål, som af miljøorganisationen Greenpeace betegnes som "skandaløse...
 • Genmajs kan true danske sommerfugle

  Hvis den gensplejsede Bt-majs kommer til Danmark, kan også danske sommerfuglearter være truede af plantens gift, mener Greenpeace Den gensplejsede majsplante, der af selskaber som Monsanto og Novartis har fået ind- splejset evnen til at lave insektgift, kan udgøre en trussel mod en række danske og europæiske sommerfugle, sådan som den ifølge amerikanske forskere truer den store monark-sommerfugl i USA...
 • NATO's giftige fingeraftryk

  NATO erkender at have brugt uran-projektiler mod de serbiske styrker i Kosovo - men man afviser, at det frembyder en sundhedsfare for den befolkning, der nu vender tilbage EFTER KRIGEN Når de fredsbevarende styrker og de hjemlængtende Kosovo-albanske flygtninge rykker frem gennem det krigshærgede Kosovo, er der én af krigens omkostninger, de forskånes for at se...
 • Et våben med formidable dødbringende fordele

  I tre årtier har USA arbejdet med antitank-ammunition baseret på uran URAN Siden begyndelsen af den kolde krig har de vestlige militærmagter og deres modparter ligget i et oprustningskapløb i spørgsmålet om krigsførelse med og mod pansrede køretøjer og tanks...
 • Monsanto: Roundup kan gå i grundvand

  Men kun under helt specielle omstændigheder, siger sprøjtemiddel-producenten efter fund af Roundup i fynsk grundvand "Der findes ingen bekræftede fund af Roundup i grundvandet nogen steder i verden...
 • Den halve krigs mareridt

  Tiden er ved at løbe ud for en NATO-beslutning om at invadere Kosovo med landtropper Med over 1.000 fly til rådighed foretager NATO i øjeblikket 6-700 flytogter i døgnet over Serbien og Kosovo...

Sider

Om

Cand.scient. i biologi 1983. 1974-85 medstifter og aktiv i Organisationen til Oplysning om Atomkraft (OOA). Forlagsredaktør hos Munksgaard 1986-88 og medindehaver af medieværkstedet Chaos 1988-89. Fra 1985 miljø- og videnskabsmedarbejder på Information. 1995-2002 chefredaktør. Pt. journalistisk medarbejder, miljø- og sikkerhedspolitik. Cavlingprisen 2003

Mest læste
 1. Med bredt flertal har Danmark fået en klimalov, der sætter kursen for en radikal omstilling af det danske samfund. Man kunne næppe forestille sig en bedre start
 2. Coop har lanceret, hvad dagligvarevirksomheden selv kalder ’verdens måske mest ambitiøse klimaplan’. Den går blandt andet ud på at opfordre forbrugerne til at købe mere klimavenligt og nedbringe CO2-udledningen både fra Coops egen drift, men også for koncernens leverandører i ind- og udland
 3. I dag starter COP25 i Madrid til ekkoet af nye store klimademonstrationer og til advarselssignalerne fra en dybt bekymret videnskab. På dagsordenen står en række tekniske hængepartier, men verden uden for vil have klimaretfærdighed og afvikling af fossil energi
 4. Den globale vejtrafiks fortsatte vækst, Kinas stadigt stigende kulforbrug og mange landes markante satsning på naturgas forklarer, at de globale CO2-udledninger igen i år bevæger sig væk fra Parisaftalens mål – med en forventet vækst på 0,6 pct. for 2019
 5. Miljøet i Europa er mere presset end nogensinde, og vi klarer ikke krisen, hvis ikke vi gør op med de strukturer, der sætter økonomisk vækst i centrum og låser udviklingen til hidsig konkurrence og kortsigtet tænkning, lyder det i ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur
 6. Enestående dansk undersøgelse påviser øget kræftrisiko ved nitrat-koncentrationer langt under grænseværdien – nu presses miljøministeren til at revurdere den gældende grænse
 7. Ledende forskere udsender uhørt skarp advarsel før FN’s klimamøde COP25 i Madrid: Den ene store klimaforstyrrelse risikerer at udløse den næste i et selvforstærkende kaos, der ikke kan bremses
 8. Med klimaloven er der truffet beslutning om et borgerting og om at sikre borgernes ejerskab til den store omstilling. Nu handler det om at komme videre på den rigtige måde, så borgertinget får vægt, hele landet inddrages i klimakampen, og midlerne til lokal klimadebat tilvejebringes