Jørgen Steen Nielsen

Jørgen Steen Nielsen

Journalist, Information
Seneste artikler af
Jørgen Steen Nielsen
 • Pause på vej for gen-afgrøder i EU

  Flere lande bakker nu op bag græsk erklæring om at stoppe EU-godkendelser af gen-afgrøder Meget tyder på, at EU i praksis vil sætte en flerårig stopper for godkendelse af nye gensplejsede afgrøder, når unionens miljøministre i morgen mødes i Luxembourg for at drøfte emnet...
 • Farvel appetit

  Er De overvægtig, skal De reparere Deres gener Genterapi: Det virker ikke. Sådan lød overskriften på en artikel her i avisen i 1996. "Der er så mange problemer at løse. Det er ikke i dag til at sige, hvornår vi måtte beherske teknikken," sagde professor Arne Svejgaard, Rigshospitalets klinisk immunologiske afdeling, i artiklen...
 • Det er ikke menneskekloning - men det ligner

  To amerikanske firmaer laver klonede fosteranlæg for at kunne udvinde jomfruelige celler til brug i sygdomsbehandlingen STAMCELLER Det vakte berettiget opsigt, da det velanskrevne amerikanske dagblad Washington Post sidste mandag på forsiden skrev om ét hold privatfinansierede amerikanske forskere, som i al stilhed skulle være i gang med at klone menneskelige fostre, samtidig med at et andet kommercielt forskerhold arbejder på at skabe kloner, som er halvt menneske og halvt ko...
 • Pres på EU for gen-pause

  Svend Auken opfordres til at fremlægge forslag for EU i næste uge Miljø- og energiminister Svend Auken har stærk hjemlig opbakning med sig, når han på torsdag mødes med sine EU-kolleger i Ministerrådet for at drøfte gensplejsning...
 • Information skifter layout på tirsdag

  "Den mindst ringe" ændrer lidt på stilen - men mest for at fremhæve avisens grundkvaliteter. Nye skrifter og en bedre præsentation af artiklerne skal gøre avisen mere overskuelig FRA VOR HELT EGEN VERDEN Aviser er foranderlige størrelser...
 • EU i gen-kollision

  I EU vokser det økologisk dyrkede areal med raketfart - samtidig foregår der langt over tusind forsøgsudsætninger med gensplejsede afgrøder gen-forurening Det gensplejsede landbrug og det økologiske landbrug er kommet på europæisk kollisionskurs og kan give øget dramatik til det ministerrådsmøde om bl...
 • Øko-brug trues af gensplejsning

  Nu må Svend Auken lægge sig i selen for et midlertidigt EU-forbud mod gen-afgrøder, siger grønne organisationer efter nye oplysninger om risiko ved gensplejsning En ny rapport udarbejdet for det britiske landbrugsministerium afslører, at pollen fra gensplejsede afgrøder kan spredes over store afstande med insekter og med vinden og dermed overføre de fremmede gener til andre planter...
 • Regeringen vakler i strid om EU-demokrati

  Tvivl om Danmark vil stå fast på modstand mod nye beslutningsregler, som Greenpeace kalder 'skandaløse' Den danske regering er fristet til i dag at godkende nye EU-regler om beslutningsprocedurer i blandt andet miljøspørgsmål, som af miljøorganisationen Greenpeace betegnes som "skandaløse...
 • Genmajs kan true danske sommerfugle

  Hvis den gensplejsede Bt-majs kommer til Danmark, kan også danske sommerfuglearter være truede af plantens gift, mener Greenpeace Den gensplejsede majsplante, der af selskaber som Monsanto og Novartis har fået ind- splejset evnen til at lave insektgift, kan udgøre en trussel mod en række danske og europæiske sommerfugle, sådan som den ifølge amerikanske forskere truer den store monark-sommerfugl i USA...

Sider

Om

Cand.scient. i biologi 1983. 1974-85 medstifter og aktiv i Organisationen til Oplysning om Atomkraft (OOA). Forlagsredaktør hos Munksgaard 1986-88 og medindehaver af medieværkstedet Chaos 1988-89. Fra 1985 miljø- og videnskabsmedarbejder på Information. 1995-2002 chefredaktør. Pt. journalistisk medarbejder, miljø- og sikkerhedspolitik. Cavlingprisen 2003

Mest læste
 1. Mens brandene igen tager til, og falske nyheder om pyromaner på spil spredes af Rupert Murdochs medier og sociale medier, forlanger vrede borgere premierministerens afgang og en aktiv klimapolitik
 2. De australske brande har bragt klimakrisen helt tæt på og rejst spørgsmålet, om verden i tide evner at klare omstillingen væk fra en vækstfokuseret, fossilt baseret, ulighedsskabende økonomi. Tvivl kan lamme, men kan også være første skridt til opgør med et forældet paradigme
 3. Oxfams årlige ulighedsrapport til milliardærerne i Davos varsler sociale opstande
 4. Usædvanligt dystre toner i risikorundspørge til 800 globale beslutningstagere og fagfolk forud for årets World Economic Forum. Klimaaktivister vil marchere til elitens topmøde
 5. Den katastrofehærgede nations premierminister Scott Morrison ser ekspansion af kulindustrien som nøglen til sikring af Australiens økonomi. Nye miner skal åbnes, og klimademonstranterne standses med lovindgreb
 6. Det store norske olieselskab, tidligere kendt som Statoil, vil gøre sin produktion i Nordsøen CO2-neutral i 2050. Men selve produktet – olien og gassen – er så klimaskadeligt som altid. Selskabets udspil deler vandene
 7. Mens tusinder venter på evakuering i det brandhærgede Australien, varsler myndighederne nye høje temperaturer og risiko for flere katastrofale brande lørdag. Samtidig vokser vreden mod landets premierminister. Brandene bidrager til øget CO2-udledning og risikerer at danne tordenvejrsskyer, som igen kan antænde nye brande
 8. Den gode nyhed er, at regeringen har besluttet, at man ikke lige nu vil sige ja til den såkaldte 8. udbudsrunde for olie- og gasproduktion i Nordsøen. Den mindre gode nyhed er, at regeringen ikke har besluttet at sige endeligt nej til de olieselskaber, der vil i gang, men blot udskudt afgørelsen