Johan Garde

Seneste artikler af
Johan Garde
 • Hvor stod fædrelandets vugge

  Både Flensborg og Kosovo gemmer nationale helligdomme KRIG Både Karsten Fledelius og Uffe Østergaard omtaler Kosovo som Serbiens Dybbøl, et nederlagets sted, der er blevet helligt...
 • Velkommen til whisky-bæltet

  Danmarks Jurist- & og Økonomforbund lærer folk at manipulere. Det koster 7.000 kr. pr. dag - ofte betalt af skatteyderne FAGFORENING Normalt åbner jeg djøfbladet med bange anelser - det er for selvbeskyttende...
 • Auken beskytter Dybkjær

  Miljøministeren forholder Folketinget kendskab til, at problemet med ulovlige sommerhuse skyldes fatale mangler ved den planlov, som Lone Dybkjær fik gennemført i 1991 SOMMERHUSE Forbudet mod helårsbeboelse i sommerhusområder har været gældende, lige siden regulering af byggeri på landet blev en nødvendighed for snart et halvt århundrede siden...
 • Forsætligt lovsjusk

  De uregerlige, ulovligt boende, sommerhus-ejere kan undskylde sig med, at lov-givningen er dårlig, og at myndighederne i årevis har kendt ulovlighederne - og set gennem fingre med dem...
 • Miraklet i Tórshavn

  Det er gået op for mange, at Folketingets Færødebat var timet på en sådan måde, at hovedaktørerne knap nok havde haft tid til at sætte sig ind i sagen FÆRØ-SAGEN Det er skæbnens ironi, at Poul Nyrup Rasmussen blev reddet på målstregen af nogle snese stemmer i Tórshavn...
 • Morten Korch i Venstres Fold

  Venstres miljøordfører har påny udsendt en pjece, der vrinsker af upålidelighed RET BESET Det knirker i Naturklagenævnet, hvis man skal tro Venstres miljøordfører Hans Chr...

Sider

Mest læste
 1. Det er svært for moderne tankegang at opfatte det som andet end myte, at Jesus stod op af graven. Kristne over hele verden er delt efter, hvor bogstaveligt de tager beretningen. Hvad skal man som søgende menneske stille op?
 2. Hvem svigtede Danmark i dets største krise? Efter den tyske besættelse søgte højreradikale kredse at undergrave den folkevalgte regering. En historie, som statsminister Anders Fogh Rasmussen genfortæller i fordrejet form Hvem er forræderne iblandt os? Regeringspartierne har givet efter for et krav fra Dansk Folkeparti om at bruge endnu et millionbeløb på en ny undersøgelse af, om der var danskere, som under Den Kolde Krig var villige til at spille den kommunistiske fjendes spil...
 3. Johan Garde, født 1917, husker udbruddet af den spanske borgerkrig i 1936. Garde spørger - med baggrund både i datiden og i nutiden: Hvor længe kan man moralsk forsvare at forholde sig passiv?
 4. Eller snarere med S som i Stimulans. En amerikansk anglikansk biskop er ikke bange for tabuerne
 5. En moderne menighed døjer med at tro det
 6. Trods pres fra verdensøkonomien og de politiske yderfløje gennemførte den socialdemokratisk-radikale regering vidtgående reformer, der sikrede et indre værn mod nazismen. Hvem er dens sande arvtagere? Tilbageblik I disse EU-tider fabler mange om gamle dage: Dengang, da danskerne var danske, da kirken var dansk, og sproget var dansk; de danske jøder var også danske, omend på en charmerende lidt anderledes måde (’Inden for Murene-danske’)...
 7. Norges og Danmarks jøder fik en vidt forskellig skæbne under Anden Verdenskrig Kultursammenstød Diskussionen føres stadig om det ønskelige i, at Danmark under Besættelsen havde fået ’norske tilstande’ – altså ikke indladt sig på den officielle samarbejdspolitik med tyskerne...
 8. Kaj Munks beundring for ’den stærke mand’ var markant – men det var ikke lige dét, Danmark havde brug for i 1930’erne. Per Stig Møller kaster et heroiserende slør Ny bog Hitler har kastet lange skygger...