John Damm Sørensen

 • Læserbrev
  21. april 2017
 • Læserbrev
  6. februar 2017
 • Kronik
  16. marts 2010

  Den ufuldendte betænkning

  En ny offentlighedslov er gennem de seneste syv år blevet udarbejdet af en såkaldt Offentlighedskommission. Lovforslaget må betegnes som Den ufuldendte betænkning, primært fordi en krigspræget kommission ikke har levet op til det udstukne kommissorium. Især kravet til en samlet lov er uopfyldt men der er mange andre alvorlige problemer i lovforslaget, som ophævet til lov med sikkerhed vil svække offentlighedsprincippet
  Ombudsmand Hans-Gammeltoft-Hansen har ledet arbejdet med en ny offentlighedslov. Han har gjort det i et lukket kommissionsarbejde, og resultatet er endt med at svække offentlighedsprincippet i Danmark.
 • Læserbrev
  1. september 2009

  Er ombudsmanden håndsky for landbruget?

  I flere år har der verseret sager, hvor personer og organisationer indtil videre forgæves har forsøgt at få adgang til registeret over landbrugets forbrug af veterinær medicin – i daglig tale kaldet Vetstat
 • Kronik
  20. december 2003

  Ombuds-mand i knibe

  Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen er under et tungt åg og har med sin dobbeltrolle ikke gjort tingene lettere for sig selv og brugerne af Offentlighedsloven
 • 1. februar 2000

  Udsigtsløs aktindsigt

  Det er på tide, at der indføres regler om sanktioner mod offentlige myndigheder, som bevidst forsøger at unddrage sig borgernes kontrol Offentlighed Et bærende element i lov om offentlighed i forvaltning er, at borgerne skal kunne føre kontrol med, at alt går rigtigt til i den offentlige forvaltning...
 • 16. juni 1998

  Vågent mareridt

  Åbent brev til direktør for Tele Danmark Henning Dyremose i anledning af udnævnelsen ARBEJDSKLIMA Kære Henning Dyremose. Tillykke med dit nye job som direktør for Tele Danmark...