Johs. Bertelsen

Seneste artikler af
Johs. Bertelsen
  • Vi har brug for socialpolitisk nytænkning

    I stedet for kafkaske puljekonstruktioner og politiske spil bag lukkede døre, bør vi inddrage borgernes ressourcer på alle planer, om de så kan bidrage på arbejdsmarkedet eller ej. Det er en socialpolitik, der burde ligge lige til højrebenet for opposition
  • Urimelig start på året for de frivillige

  • Vi køber os fra ansvar

    Velfærdsmentaliteten, har taget ansvaret fra den enkelte og forstyrret balancen i samfundets naturlige kollektivitet. I stedet bør der skabes et nyt samarbejde mellem den offentlige sektor og de frivillige organisationer, der inddrager folk aktivt i udviklingen af et frugtbart velfærdsmix mellem det offentlige og de frivillige kræfter Lørdagskronikken Vi er alle meget usikre på fremtiden...
  • Gnidningsløst

    For det frivillige sociale arbejde er den systembårne politiske korrekthed en voldsom udfordring. Rædselsscenariet er det gnidningsløse samfund, hvor smørelsen er tilpassede og uengagerede borgere serviceret af privatiserede serviceassistenter og managementkonsulenter SOCIALT SET For en del år siden introducerede den amerikanske forfatterinde Erica Jong "the zipless fuck" (det gnidningsløse knald), som én af det moderne samfunds nye lyksaligheder...