Jonas Gejl Pedersen

  • Kommentar
    18. juni 2016

    Man bør ikke købe kampfly, som man køber mælk

    Politikerne køber kampfly som almindelige mennesker køber dagligvarer – uden strategiske refleksioner om, hvorvidt det ville være bedre at købe noget andet end det, man plejer
    Syv danske F-16 kampfly lettede onsdag fra Flyvestation Skrydstrup med kurs imod Tyrkiet, hvorfra de skal de indgå i koalitionens kamp imod Islamisk Stat. Men er kampfly også fremtidens bedste måde at maksimere Danmarks internationale indflydelse