Jonathan Power

Seneste artikler af
Jonathan Power
 • Slutspil for al-Qaeda

  Droner og dygtigt efterretningsarbejde er ikke hele historien om al-Qaedas fald. Nok så afgørende er nye modjihadbevægelser i den muslimske verden
 • Nekrolog over en forfejlet krig

  Afghanistan-krigen lakker langsomt mod enden det må give anledning til at spørge, om det mishandlede land ikke havde været bedre tjent ved at få lov at være i fred
 • Omstilling fra tredje til første verden

  Brasiliens vækstmirakel står ikke tilbage for Kinas og Indiens og vil efter alt at dømme fortsætte længe endnu, selv når de to asiatiske giganters vækstrater før eller siden flader ud. Potentialet er der i al fald
 • Kurderne sidder med nøglen til Tyrkiets retsreformer

  Hvis det skal lykkes at reformere det tyrkiske justitsvæsen, får landets regering brug for opbakning fra sine kurdiske borgere ved folkeafstemningen på søndag
 • Hør, Afrikas løver brøler

  Midt i en global recession er et afrikansk vækstmirakel undervejs - vi bliver snart nødt til at opgive fordommene om Afrika som det evigt nødlidende og udhungrede kontinent
 • Vi kommer til at leve evigt

  Trods fattigdom, krige, hungersnød og klimaproblemer skønner WHO, at et barn, som fødes i dag, har 50 procent chance for at opnå at opleve sin 100 års fødselsdag - og det er endda kun begyndelsen
 • Faren for en ny kold krig

  Vesten forpassede efter Den Kolde Krigs afslutning en enestående historiske chance for at knytte Rusland tættere til sig. Nu betaler vi prisen i form af forstærket russisk mistro og ny nationalistisk selvhævdelse
 • Uoverlagte ord fra en pave

  Hvis Benedikt XVI virkelig ville have advaret muslimerne om farerne ved religiøs vold, havde det været mere nærliggende at henvise til kristendommens rige traditioner i så henseende
 • En sejr for torturbødlerne

  USA's de facto blåstempling af torturlignende metoder er et alvorligt tilbageslag i kampen mod tortur

Sider

Mest læste
 1. 'Nødens fortabte, tilbagestående kontinent' er i en historisk positiv udvikling. Væksten boomer og investorerne kappes om at komme til
 2. Amerikansk overherredømme? Bliver det værre eller bedre efter valget? Udefra Bliver det værre eller bedre? Eller er den amerikanske udenrigspolitik så fastlagt, at den ikke kan ændres nævneværdigt selv med en ny præsident? Nogle udenrigspolitiske eksperter siger, at USA med præsident Bill Clinton som ansvarlig er blevet en ’slyngelstat’, et navn som det amerikanske udenrigsministerium har fundet på om stater som Irak, Libyen og Nordkorea...
 3. Finlands uddannelsessystem udråbes i alle undersøgelser til verdens bedste og har gjort finsk økonomi konkurrencedygtig. Succesen skyldes en konsekvent satsning på en lighedsorienteret helhedsskole
 4. Men løverne kommer: En generation af foretagsomme afrikanere er på vej til skabe vækstmirakler
 5. Kynikere siger, at aftaler om begrænsning af våbenhandelen er dømt til fiasko. Men fortilfælde viser et glimt af håb Afrika Kort efter at Nigerias nuværende folkevalgte præsident, Olusegun Obasanjo, for 20 år frivilligt var trådt tilbage som leder af et militærstyre, deltog han i en nedrustningskonference, hvor flere af talerne var ivrige nedrustningstilhængere - som den svenske statsminister Olof Palme, USA's udenrigsminister Cyrus Vance og Georgij Arbatov, der var udenrigspolitisk rådgiver for Sovjetunionens præsident, Leonid Bresjnev...