Jytte Molbech

Seneste artikler af
Jytte Molbech
  • Fri os fra reklamehelvedet

    Kunne det tænkes, at visse mennesker slet ikke gad se fjernsyn grundet reklamemængden, fordi de ikke vil bruge så meget tid på ingenting? Og at udsendelserne måske ikke har en kvalitet, der gør dem værd at vente på?
  • Når mennesker er en byrde

    Vores samfund er truet, truet af bomber, ældrebomber. Dagligt kan vi læse om, hvordan denne generation i kraft af deres alder underminerer vores velfærdssamfund, grundet udgifter til pensioner, hjælp i hjemmet, hospitalsudgifter, der er stigende proportionalt med sygesikringsbevisets cifre i første talrække...
  • Offer for rygerinkvisitionen

    Ja, jeg er en af de faldne. Jeg bøjer mig for over- og underøvrigheden. Jeg kunne ikke længere modstå det årelange pres. Metoderne gentaget i en uendelighed. De daglige ydmygelser, den nedværdigende behandling, krydret med videnskabelige afhandlinger og ekspertudtalelser, kombineret med fordømmende folkedomstole i alle afkroge af landet fik mig til sidst omvendt...