Kai Sørlander

 • Læserbrev
  7. juni 2011

  Demokrati og rationalitet

  Det, der står uden fast fundament, er Dreyer Hansens forståelse af logikken, og man må håbe, at RUC kan tilbyde ham et elementært kursus
  Demokratiets mere lavpraktiske rammer er ikke det relevante i Sørlanders argumentation.
 • Kommentar
  18. maj 2011

  Sværere at finde islamiske begrundelser for demokrati

  Den rationelle demokratiske orden skal overhovedet ikke begrundes på en religion. Den må derimod kræve, at de forskellige religioner accepterer, at de ikke skal være grundlag for den politiske orden, og at de hver især udvikler en teologi, som er forenelig med det
 • Læserbrev
  11. maj 2011

  Muhammad var ikke demokrat

  Jeg vil forsøge at svare på de indvendinger, som Akmal Safwat fremfører (9. april) mod argumentationen i min kronik om Mellemøstens mulighed for at blive demokratisk (23. april)
 • Kronik
  23. april 2011

  Frihed skaber ikke demokrati

  Der er ingen grund til at tro, at demokratiet vil slå igennem, der hvor Mellemøstens diktatorer faldt. Skal folkestyret rodfæste sig, kræver det en demokratisk folkesjæl og værdier som ligeværd og adskillelse mellem politik og religion. Kristendommen såede de tanker i europæerne. Islam derimod rummer ikke de nødvendige dyder
  De mellemøstlige oprøreres sejr vil næppe føre til demokrati. Den muslimske kultur har simpelthen ikke lært dem de nødvendige demokratiske værdier.
 • Læserbrev
  18. september 2008

  Svar til P. Cini

  I et læserbrev den 11. september retter Pietro Cini nogle kritiske indvendinger imod min bog Forsvar for rationaliteten (Informations forlag 2008). Det undrer mig, hvorfor han er så fjendtlig
 • Læserbrev
  24. juni 2008

  Om kravet til neutralitet

  I et indlæg den 20. juni kritiserer Sune Jensen min diskussion af forslaget om at forbyde dommere at bære religiøse symboler
  At vælge tørklæde er et valg bestemt af en islamisk lovgivning, som har mange andre implikationer, og som jeg derfor tager afstand fra, fordi jeg ikke ønsker et samfund med en sådan lovgivning, skriver dagens læser.
 • Kronik
  13. juni 2008

  Dommerne skal fremstå neutrale

  Hensynet til den anklagedes religionsfrihed vejer tungere end hensynet til dommerens religionsfrihed, fordi den anklagede kun optræder som sig selv, mens dommeren repræsenterer statsapparatet
  Der skal ikke kun tages hensyn til dommernes religionsfrihed, men til de anklagedes religionsfrihed. Billedet er taget i Højesteret.
 • Kronik
  1. december 2007

  Hvem er dumpet?

  Det er bekymrende, at flertallet i Enhedslisten i sagen om Asmaa Abdol-Hamid har ladet sig forføre af en falsk og selvmodsigende fordomsfrihed, som synes at have blokeret for den mest elementære tankevirksomhed. Og hvad skal man mene om en Tøger Seidenfaden, som overhovedet ikke kan se noget dilemma?
  Asmaa Abdol-Hamids frihed til at gå eller ikke at gå med tørklæde skyldes det demokratiske samfund, som omgiver hende. Hvis den holdning, som hun giver udtryk for, når hun ikke kan lægge tørklædet, i stedet blev almen norm i samfundet, så forsvinder friheden.
 • 23. august 2005

  Islamistisk terrorisme og vestlige værdier

  Det er usikkert, hvor muslimerne i almindelighed står. Om de står bag en sekulær demokratisk orden, eller om de deler terroristernes ønske om en islamisk lovgivning

Sider

 1. Læserbrev
  7. juni 2011

  Demokrati og rationalitet

  Det, der står uden fast fundament, er Dreyer Hansens forståelse af logikken, og man må håbe, at RUC kan tilbyde ham et elementært kursus
  Demokratiets mere lavpraktiske rammer er ikke det relevante i Sørlanders argumentation.
 2. Kronik
  13. juni 2008

  Dommerne skal fremstå neutrale

  Hensynet til den anklagedes religionsfrihed vejer tungere end hensynet til dommerens religionsfrihed, fordi den anklagede kun optræder som sig selv, mens dommeren repræsenterer statsapparatet
  Der skal ikke kun tages hensyn til dommernes religionsfrihed, men til de anklagedes religionsfrihed. Billedet er taget i Højesteret.
 3. Kronik
  1. december 2007

  Hvem er dumpet?

  Det er bekymrende, at flertallet i Enhedslisten i sagen om Asmaa Abdol-Hamid har ladet sig forføre af en falsk og selvmodsigende fordomsfrihed, som synes at have blokeret for den mest elementære tankevirksomhed. Og hvad skal man mene om en Tøger Seidenfaden, som overhovedet ikke kan se noget dilemma?
  Asmaa Abdol-Hamids frihed til at gå eller ikke at gå med tørklæde skyldes det demokratiske samfund, som omgiver hende. Hvis den holdning, som hun giver udtryk for, når hun ikke kan lægge tørklædet, i stedet blev almen norm i samfundet, så forsvinder friheden.
 4. Læserbrev
  11. maj 2011

  Muhammad var ikke demokrat

  Jeg vil forsøge at svare på de indvendinger, som Akmal Safwat fremfører (9. april) mod argumentationen i min kronik om Mellemøstens mulighed for at blive demokratisk (23. april)