Kamilla Löfströms blog

At tale alfabetisk

I nat drømte jeg, at Pia Juul afslørede over for mig, at Bess fra Mordet på Halland visse steder taler alfabetisk. Hun pegede på en af Bess' replikker og sagde, kan du ikke se det, hun taler alfabetisk. Jeg følte mig lidt dum, fordi jeg ikke havde lagt mærke til det noget før, men tænkte så, at det måske var en af forklaringerne på, hvorfor Pia Juuls prosa er så smuk, at der ligger nogle strenge dogmer bag. Bess sagde: Aldrig Bør Champagne Drikkes Efter Festen - mere husker jeg ikke.

I vågen tilstand har jeg skrevet en anmeldelse af det nye nummer af Standart, som på flere måder er en god grund til at slå et slag for de litterære tidsskrifter i det hele taget - og måske ligefrem begynde at abonnere på nogle af dem? I den oversigtsartikel, som bliver nævnt i anmeldelsen, og som Lars Bukdahl har skrevet, oplister han de seksten litterære tidsskrifter, der sandsynligvis er. De kommer her (selvfølgelig i alfabetisk rækkefølge):

Apparatur

Banana Split

Den Blå Port

Bogens Verden

Hvedekorn

Ildfisken

Kritik

Passage

Recession, tidligere Reception, Institut for Nordiske Studier, KUA

Spring

Standart

Stern und Spielplatz

Synsvinkler, udgives af Syddansk Universitetsforlag

Trappe Tusind

Victor B. Andersens Maskinfabrik

Øverste Kirurgiske

Her kan man i øvrigt læse Tania Ørums anmeldelse af Mordet på Halland - hun er inde på noget navnesymbolik, men nævner intet om det alfabetiske.

 

 

Kommentarer

Martin Glaz Serup

Og så er der også de nordiske, som jo sådan set også er danske, fx Kritiker og Nypoesi.net (hvis det stadig bliver opdateret?), eller de tidsskrifter som måske nok har base i fx Sverige eller Norge, men de facto gør brug af og henvender sig til en skandinavisk litterær offentlighed såsom OEI og Vagant.

Kenneth Krabat

hvad med Sentura? http://www.sentura.dk/

Kenneth Krabat

afsnitP http://www.afsnitp.dk/
LOKE http://herlov.dk/
Reception har URL'en http://www.reception.hum.ku.dk/index.html
SFC http://www.sciencefiction.dk/
ordkidé http://www.koordinat.dk/ordkide/#
GRAF http://www.grafen.biz/
Vandfanget http://www.hum.au.dk/nordisk/vandfanget/
M gasin http://www.poetklub.dk/Default.asp?m=136
DAnish Literary Magazine (på engelsk) http://www.danishliterarymagazine.dk/
Turbulens http://www.turbulens.net/
Oplysningskontoret (et ØK-projekt) http://www.oplysningskontoret.dk/

Bukdahl er nok velorienteret, men også selektiv i sin (op- og ned-)vurdering

Jonahan Nielsen

Det selektive er selvfølgelig en præmis man må og bør tage højde for. I denne sammenhæng vil jeg dog understrege, at Bukdahl i forbindelse med sit bidrag til STANDART blev bedt om at opliste de aktive og specifikt litterære danske tidsskrifter der udkommer på tryk – hvilket ovenstående liste vel må siges at være et ret kvalificeret bud på.

Venligst,
Jonathan Nielsen
Redaktør på Litteraturmagasinet STANDART

Kenneth Krabat

At Bukdahl svarer på, hvad han bliver bedt om, kan heller ikke jeg kritisere. Men monstro man som edsvoren litterat skulle holde op med at være så papir-tro - og ikke forholde læserne muligheden for adgang til litteraturkritik, som i mange tilfælde ikke vil se decimalsystemets imperativ.

Kamilla Löfström

og Graf/Grafen er det, der nu hedder Stern und Spielplatz, som er med på artiklens liste. Og eksisterer Reception stadig? Og linket til Oplysningskontoret er det samme som det til Øverste Kirurgiske.

Mht. de nordiske er jeg selv lige stødt på det norske Jupiter, der foruden svensk, dansk og norsk litteratur og billedkunst også byder på engelsk: www.litteraturmagasinet.no

Hej Kamilla!
Reception eksisterer stadig under sit nye navn Recession. Den samlede redaktion er dog på vej ud af foretagendet, da de er travlt beskæftiget med specialeskrivning - så det står stille med udgivelser lige pt. Men der arbejdes på at finde et nyt hold, der kan sejle skibet videre!
Mvh. Christina Kaarsberg, studerende ved Institut for Nordiske Studier.