Karen Borgnakke

  • 3. oktober 2005

    Er pædagogik en modspiller?

    Mere faglighed og mindre pædagogik i gymnasie-skolen lader sig ikke gøre, sådan som nogle argu-menterer for. Fag og pædagogik er ikke indbyrdes konkurrerende