Karen Jespersen

Seneste artikler af
Karen Jespersen
 • Ligestilling er en vigtig del af klimaløsningen

  En bæredygtig verden kræver engagement og deltagelse af kvinder og mænd på lige fod. På klimaområdet vil Norden derfor gå forrest som en foregangsregion med henblik på at inkludere ligestilling i klimaindsatsen
 • Tror Bettina Post på det ansvarlige menneske?

  Målet for samfundet skal ikke være at tage ansvaret fra mennesker, men at ruste dem bedst muligt til selv at påtage sig ansvaret for deres egen tilværelse. Det tror jeg stort set alle mennesker helst vil - så langt som de magter det
 • Bonus virker

  Kommunerne vil få udbetalt en milliard kroner ekstra, hvis kommunerne holder sig inden for de aftalte økonomiske rammer for kommunernes budgetter og skatteopkrævning til næste år
 • Hjernedød konformisme

  Informations chefredak-tørs anmeldelse af vores fælles bog var snarere et politisk indlæg mod nogle synspunkter, som han ikke bryder sig om. Han giver ikke sine læsere en chance for at forholde sig til nye vinkel, vi har på samfundsdebatten
 • Hvem gradbøjer hvad?

  Ikke bare regeringen, men også en række indvandrer-organisationer har lagt stor vægt på, at der ikke diskrimineres efter statsborgerskab Indfødsret Regeringen lagde op til diskrimination, da den forberedte det udkast til ændring af udlændingeloven, som nu behandles i Folketinget...
 • Lyt til Irene og Bente

  Folk, der bliver syge af arbejde, skal ikke i aktivering Socialt set Overlæge Knud Goll skriver (Inf., den 18.-19. dec. '99), at han har læst min bog Opgør med den nye fattigdom og er enig i, at "vi i dag slås med følgerne af mange års passiv politik"...
 • Aktivering er skam den rigtige vej

  Det er utilfredsstillende, at antallet af langvarige kontanthjælps-modtagere har været nogenlunde uændret i de senere år Social funktion Ja, jeg vedgår gerne min overbevisning om, at aktivering er den rigtige vej - også for personer som står langt fra arbejdsmarkedet...
 • Hjemløse kan også få penge

  Der er i lovgivningen ikke fastsat noget krav om fast adresse for at modtage kontanthjælp SOCIALT I en artikel med overskriften "Hjemløse svigtes" beskriver Per Lorang Sørensen i Information den 20...
 • Truede familier skal respekteres

  Grundlæggende kan man ikke ændre offentligt ansattes menneskesyn med en lov. Det kræver nye holdninger hos de ansatte i bl.a. socialforvaltningen, men måske især ændrede holdninger i ledelsen SOCIALT Den 4...

Sider

Mest læste
 1. En bæredygtig verden kræver engagement og deltagelse af kvinder og mænd på lige fod. På klimaområdet vil Norden derfor gå forrest som en foregangsregion med henblik på at inkludere ligestilling i klimaindsatsen
 2. Der er i lovgivningen ikke fastsat noget krav om fast adresse for at modtage kontanthjælp SOCIALT I en artikel med overskriften "Hjemløse svigtes" beskriver Per Lorang Sørensen i Information den 20...