Karl Bach Jensen

Seneste artikler af
Karl Bach Jensen
  • Ambulant tvang i psykiatrien åbner for voldelig social kontrol

    Der bør indføres en behandlingsgaranti, der sikrer alle psykisk syge rettigheder og valgmuligheder i form af fri og uhindret adgang til den form for støtte, hjælp og behandling, den enkelte selv mener at have brug for, med ret til frit at vælge mellem psykologisk, psykosocial eller medicinsk behandling
  • Forkert om psykisk syge

    Hvilket ærinde er Information ude i?
  • Lad sindet blomstre

    Lige så farligt som landbrugets omgang med giftsprøjten er det, når psykiatrien vil bortspøjte menneskets indre vilde natur RET BESET Hvis en læge her i landet vurderer, at man er sindssyg eller i en tilstand, der må ligestilles hermed, og at det vil være uforsvarligt, hvis man ikke frihedsberøves med henblik på behandling, kan man tvangsindlægges eller tvangstilbageholdes på en psykiatrisk afdeling...