Kasper Bjering Jensen

Artikler
  • 13. januar 2003

    Vi må op på dupperne

    Til offensiv mod videnskabsminister Helge Sanders vanvittige universitetsreform
  • 27. oktober 2000

    Ekko fra latinskolen

    Er det ungdommen eller debatten om den, der er i forfald? Uddannelse I kronikken »Kierkegaard og Netto« den 10. oktober harcelerer lektor Lone Nørgaard over den danske gymnasieungdom...