Kasper Bondo

  • Kronik
    7. september 2007

    Om ringorme, patienter og mennesker

    Nysgerrighed og ønsket om at hjælpe patienten burde kunne rokke ved læger og sygeplejerskers modvilje mod at anerkende alternative behandlingsformer som en mulighed
    Hvis lægerne tog de alternative behandlingsformer mere alvorligt, ville man kunne luge ud i den alternative urtehave og sortere ukrudtet fra - for ikke al alternativ behandling lader troen flytte bjerge på egen hånd.