Kasper Tveden

 • Baggrund
  14. november 2011

  Dygtige elever skal plejes

  Børne- og ungeminister Christine Antorini (S) tager afstand fra den tidligere regerings indførelse af særskilte eliteklasser i folkeskolen. Hun ønsker på linje med eksperter flere elitehold for dygtige elever, men det skal ske uden at ødelægge klassefællesskabet
  Fokus i folkeskolen kommer i højere grad til at handle om lærerens professionalisme og initiativ. På Korsager Skole i København tilbyder de velbegavede elever ekstra undervisning. Her er det lærer Kristian Nøhr (i midten), der underviser eliteholdet i medier.
 • Nyhed
  14. november 2011

  Tosproget skole opretter eliteuddannelse

  Korsager Skole i København tilbyder som den første tosprogede skole engagerede elever ekstra timer på skolens elitehold
 • Nyhed
  16. september 2010

  Brønderslevs kamp for den danske model

  I Brønderslev kæmper lokale håndværksmestre, lønmodtagere og Dansk Byggeri sammen om at få en polskregistreret virksomhed til at indgå dansk overenskomst. Ifølge arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen er ikke bare den danske arbejdsmodel i fare, men hele den danske velfærdsstat