Kenan Malik

 • International kommentar
  7. januar 2015

  Radikal islam og nihilistisk vrede

  Hvordan gik det til, at militant islamisme blev den primære lynafleder for antivestlige følelser?
 • International kommentar
  24. juli 2014

  Israels eget uhyre

  Efter at have brugt tre årtier på at skabe Hamas har Israels brugt de følgende to på at forsøge at ødelægge organisationen gennem kollektiv afstraffelse af palæstinenserne
 • 14. februar 2014

  25 years after the fatwa: Free speech lost the war

  Critics of Salman Rushdie's 'The Satanic Verses' lost the battle over the book which is still widely read and reprinted. But they won the long standing war between free speech and cultural and religious sensitivity
 • Baggrund
  14. februar 2014

  25 år efter fatwaen: Frygten for at krænke har taget magten

  Salman Rushdies modstandere tabte slaget: Han 'sataniske vers' bliver stadig genoptrykt og læst. Men de har vundet krigen, for i dag er det bredt accepteret, at vi ikke må støde kulturel og religiøs 'følsomhed.' skriver forfatter
  Salman Rushdies modstandere tabte slaget: Han 'sataniske vers' bliver stadig genoptrykt og læst. Men de har vundet krigen, for i dag er det bredt accepteret, at vi ikke må støde kulturel og religiøs 'følsomhed.' skriver forfatter
 • Baggrund
  25. januar 2014

  Forsvar for mangfoldigheden

  Ingen af de grundlæggende forandringer, der i disse år rammer Europa, har rod i indvandringen. Alligevel er frygten for netop indvandringen blevet den politiske diskussions vigtigste omdrejningspunkt
  Ingen af de grundlæggende forandringer, der i disse år rammer Europa, har rod i indvandringen. Alligevel er frygten for netop indvandringen blevet den politiske diskussions vigtigste omdrejningspunkt
 • International kommentar
  2. august 2011

  Den tragiske ironi ved Breiviks terror

  Intet ligner Breiviks tankegang så meget som islamisk jihad
 • Kronik
  29. december 2008

  Misforstået identitet

  Multikulturalisters støtte til kollektive rettigheder har i nogle vestlige lande gjort, at religiøse love har fået forrang i forhold til den verdslige lovgivning. Forestillingen om, at mennesker er bærere af en bestemt kultur snarere end sociale og således foranderlige væsener, bærer en del af skylden
  Jeg elsker nordafrikanere, men de hører hjemme i Nordafrika, har Jean-Marie Le Pen, leder af Front National sagt. Ved hjælp af forskellighedens sprog er racisme blevet forvandlet til en kulturel identitet.

Sider

 1. Kommentar
  4. august 2020

  Sygdom, fedme, racisme – hvem får skylden for vores kriser? De fattige, selvfølgelig

  Pandemien har ramt samfundets mest udsatte grupper hårdest – men fattige, minoriteter og ældre må også selv bære et ansvar, lyder den britiske regerings seneste forsvarsstrategi
 2. Kronik
  28. november 2015

  Hvad er forklaringen på jihadisternes ondskab?

  Afkoblet fra de moralske rammer, der engang styrede antiimperialisterne, bebor islamistiske grupper i dag et alternativt moralsk univers. Her er det en pligt at begå de mest umenneskelige handlinger i kampen med Vestens altomfattende monster
  Dagen før de seneste terrorangreb i Paris dræbte to selvmordsbombere mindst 40 mennesker i en shiamuslimsk bydel i Beirut.
 3. Kommentar
  17. november 2015

  Hverken assimilering eller multikulturalisme virker

  Trods vidt forskellige tilgange til det multikulturelle samfund oplever både Frankrig og Storbritannien en fragmentering, der har givet plads til islamismen
  Da London efter terrorangrebet i 2005 blev betragtet som den islamistiske terrorismes hovedstad – Londonistan – hævdede franske politikere, at multikulturalismen havde skabt splittelse i stedet for et sæt af fælles værdier og en følelse af nationalt sammenhold i det britiske samfund. Men det ironiske er, at den franske politik fra et helt anderledes udgangspunkt er endt nogenlunde samme sted.
 4. Essay
  30. juni 2018

  Vi er alle med til at bygge Fort Europa

  Højrepopulister og nationalister har ikke patent på en fjendtlig og frygtsom indstilling over for migranter – i deres konkrete politik har Europas mainstreampolitikere selv været med til at fremelske en tiltagende dehumanisering af mennesker i nød
  »På den ene side har politikerne erkendt et behov for indvandring. På den anden side har de selv fremmet udbredelsen af ideen om indvandring som et socialt problem, der kræver drastiske modtræk.« skriver Kenan Malik.
 5. Kommentar
  22. marts 2018

  Venstrefløjen opnår intet ved at imitere højrepopulister

  Hvis venstrefløjen rider med på den indvandrerfjendske retorik for at tækkes sine tabte arbejdervælgere, bekræftes disse vælgere bare i, at den radikale højrefløj er en autentisk forsvarer for arbejderklassens interesser
 6. International kommentar
  17. februar 2018

  Lad ikke stater bestemme, hvad der er fake news

  Falske nyheder har en århundredlang historie, men at bekæmpe dem med lovgivningsmagt er både forfejlet og farligt