Kent Teilmann

  • Kommentar
    16. september 2015

    En skidt dag for fængselsvæsenet

    Besparelser og krav om hårdere straffe betyder forringede forhold i de danske fængsler. Det mærker vi med al tydelighed i Statsfængslet i Ringe, hvor en usædvanlig inspektør i dag går på pension