Kjeld Kjertmann

Seneste artikler af
Kjeld Kjertmann

Sider

Mest læste
  1. Mange har talt for en 'demokratisering' af staveformerne, så indvandrere og mindre boglærde danskere ville få lettere ved at deltage i samfundsdebatten. Men skriften har også en visuel kode
  2. Beherskelsen af både dansk og grønlandsk skulle give den grønlandske befolkning sproglig og kulturel frihed, men dansk blev et udtryk for undertrykkelse mere end for kulturel opbygning og samarbejde. Forståeligt nok, men derfor ikke mindre trist
  3. Når danske skoleelever dumper Pisa-testen i læsning, skyldes det ikke kun mangel på disciplin og ringe lærer­kræfter. Problemet er i høj grad, at vi praktiserer læseundervisning som om, der er en entydig forbindelse mellem bogstaver og lyd, selvom dansk ikke er et lydret sprog. Nutidens undervisning minder i skræmmende grad om den, børnene i det gamle Rom skulle trækkes med
  4. Det må være svært for offentligheden at forstå, at problemerne med danske børns læseniveau fortsætter uden udsigt til en snarlig bedring af situationen. Ifølge den seneste undersøgelse nærmer andelen af en ungdomsårgang, der ikke får en kompetencegivende uddannelse, sig nu en fjerdedel...
  5. Problemet med danske skoleelevers læsefærdigheder skyldes i høj grad, at vi praktiserer læseundervisning, som om der er en entydig forbindelse mellem bogstaver og lyd, selv om dansk ikke er et lydret sprog