Kjeld Kjertmann

Seneste artikler af
Kjeld Kjertmann

Sider

Mest læste
  1. Mange har talt for en 'demokratisering' af staveformerne, så indvandrere og mindre boglærde danskere ville få lettere ved at deltage i samfundsdebatten. Men skriften har også en visuel kode
  2. I Asmara trives kristendom og islam med kirker og moskeer side om side
  3. Beherskelsen af både dansk og grønlandsk skulle give den grønlandske befolkning sproglig og kulturel frihed, men dansk blev et udtryk for undertrykkelse mere end for kulturel opbygning og samarbejde. Forståeligt nok, men derfor ikke mindre trist
  4. Det må være svært for offentligheden at forstå, at problemerne med danske børns læseniveau fortsætter uden udsigt til en snarlig bedring af situationen. Ifølge den seneste undersøgelse nærmer andelen af en ungdomsårgang, der ikke får en kompetencegivende uddannelse, sig nu en fjerdedel...
  5. Læserbrev
  6. Når danske skoleelever dumper Pisa-testen i læsning, skyldes det ikke kun mangel på disciplin og ringe lærer­kræfter. Problemet er i høj grad, at vi praktiserer læseundervisning som om, der er en entydig forbindelse mellem bogstaver og lyd, selvom dansk ikke er et lydret sprog. Nutidens undervisning minder i skræmmende grad om den, børnene i det gamle Rom skulle trækkes med
  7. En undersøgelse har vist, at mange pædagoger føler sig presset af politikerne til at skulle lære børnene tal og bogstaver. Men en sådan traditionel, skolemæssig tilgang er slet ikke nødvendig i en moderne skrive- og læsekultur for børn