Kjeld A. Larsen

 • Kommentar
  20. juni 2009

  Ytringsfriheden er for de få

  Ngo'er, som ofte repræ sen terer lavindkomst grupperne har mere end svært ved at ytre sig i danske medier
 • Nyhed
  12. maj 2009

  Københavns Kommune snyder på CO2-vægten

  I løbet af perioden for Københavns Kommunes klimaplan - 2005 til 2015 - igangsættes to fyrtårne på transportområdet: Nordhavnsvejen og Metroringen. Begge vil få enorm betydning for drivhusgasudslippet. Problemet er bare, at kommunen 'glemt' at modregne disse udslip i sin klimaplan
  Cyklisme er højt prioriteret i Københavns Kommunes klimaplan. Men hvor er beregningerne for CO2-udslippet for Nordhavnsvejen og Metroringen? Her er det trafikchefen ved Københavns Kommune, der uddeler morgenbrød til forbipasserende cyklister.
 • Læserbrev
  11. februar 2009

  Det langt fra grønne trafikforlig

  Trafikforliget er præget af manglende politisk mod til at tage det nødvendige opgør med sædvanlig praksis: masser af penge til overflødige motorveje
  Problemet med -En grøn transportpolitik- er den manglende politiske vilje til endeligt at tage det nødvendige opgør med den sædvanlige praksis om masser af penge til overflødige motorveje.
 • Læserbrev
  12. december 2008

  Bæredygtig og grøn trafikinfrastruktur

  Jeg forstår ikke, at det ikke er en klimaministers vigtigste opgave i samarbejdsprocessen om en ny infrastrukturplan at lade embedsmænd foretage beregninger af planens konsekvenser på ministerens resortområde: klimaets fremtidige belastning og tilstand
  Mere samkørsel i biler og via offentlig transport er vejen frem til en bæredygtig trafik. Vi mangler konsekvens beregninger for klimaet af den nye trafikinvesteringsplan.
 • Kronik
  10. januar 2008

  Københavns trafikale dilemma

  Ifølge trafikberegninger vil biltrafikken på Østerbrogade og Vesterbrogade stige henholdsvis 22 og 13 procent i løbet af perioden 2005-2030 - endda ved søsnittet. Og hvad vil det så betyde for Københavns image som Verdens Miljømetropol?
 • 17. januar 2006

  Fra fine taler til virkelighed

  Det glæder mig, at udviklingsbistand, specielt til Afrika, ligger Anders Fogh Rasmussen på sinde. Sådan lyder det i det mindste af referatet fra hans tale i Udenrigsministeriet forleden...
 • 4. september 2000

  Middelklassen ud af bilerne

  Jeg gider næsten ikke endnu engang at være nyttig idiot i den kommende miljøtrafikuge – men trafikkens gru får mig til det Udkørt Det er deprimerende let at forudsige effekten af den proklamerede miljøtrafikuge 18...

Sider

 1. Kronik
  24. august 2021

  Klimaansvarlighed og transportplanlægning: Bemærkninger til et overset regeringsudspil

  Der blev, før Folketinget drog på sommerferie, hvirvlet så meget støv op fra trafikforliget og rivegildet om fordelingen af midler til nye motorveje og jernbaneopgraderinger, at det næsten har skjult en væsentlig strategiudmelding fra regeringen
  Det er tvingende nødvendigt at gribe ind over for transportens CO2-udledninger, og en massiv reduktion af transportens omfang er derfor nødvendig, skriver dagens kronikører.
 2. Kronik
  11. januar 2020

  I Schweiz prioriterer man den kollektive trafik

  I Danmark er udbygningen af kollektiv transport stærkt politiseret med rivaliserende lokale og regionale interesser, ad hoc-løsninger og detailstyring fra politikernes side. Vi bør lære af succeshistorien Schweiz, hvor der er national konsensus om udbygningen af den kollektive trafik. Det er en nødvendighed, hvis vi vil nå vores klimamål, skriver Niels Brønholt, Leif Kajberg og Kjeld A. Larsen (formand) fra Rådet for Bæredygtig Trafik i dette debatindlæg
  I Schweiz nedlægger og skrotter man ikke jernbanenet og togdrift. I modsætning til Danmark vedligeholder, udbygger og moderniserer Schweiz. Og resultatet er derefter: Man har 2.439 antal km pr. person pr. år mod Danmarks 1.140.
 3. Læserbrev
  6. juli 2018

  Post Nords afvikling

  De hæderkronede danske institutioner som post- og togvæsen forsvinder eller privatiseres til gavn for internationale kapitalfonde, men politikerne diskuterer det ikke