Klaus Illum

Seneste artikler af
Klaus Illum
 • Humanistisk realisme

  Mette Frederiksen ser det ikke som Socialdemokraternes opgave at gøre en human flygtninge- og indvandrerpolitik realistisk, men lader i stedet Dansk Folkeparti bestemme de realistiske vilkår for den socialdemokratiske politik
 • Et fattigt klimaråd

  Hvis ’den grønne omstilling’ ikke skal ende i et kaos af fejlinvesteringer, skal der fastlægges en retningsgivende investeringsstrategi. Men Klimarådet har ingen særlige faglige forudsætninger for at løse den opgave, og dets beskedne årlige bevilling matcher ikke opgavens art og omfang
 • I investorernes vold

  Den demokratiske styring af de europæiske økonomier er sat ud af kraft, når ECB overlader det til storbanker og investorer at bestemme, hvordan de hundreder af milliarder euro, centralbanken sender i omløb, skal forvaltes
 • Populistiske nyheder

  Det er under lavmål, at VBN baserer sit virke på udsagn som »vi tror på, at vi sammen kan afskaffe fattigdom« og bekræfter sig selv i troen med statistiske udviklingsdata, uden redegørelser for tallenes betydninger og relationer til den globale udvikling
 • Kludder i regnestykket

  De investeringer, der indgår i konstruktionen af et nyt, bæredygtigt energisystem, skal ikke betragtes som alternativer til andre investeringer
 • Irrationel energimålsætning

  Den strategiske energiplanlægnings formål er ikke at få mest mulig vedvarende energi for pengene. Formålet er at nedbringe brændselsforbruget i Danmark
 • DONG’s knap så grønne statskapitalisme

  De eksorbitante lønkrav fra DONG’s topfolk er udtryk for et diskvalificerende karaktertræk. Deres visioner præges jo ikke af ubetalelig visdom. Faktisk er de hverken særlig grønne eller opsigtsvækkende
 • Trafiksanering af København

  Byg 15 parkeringshuse i fire etager ved indfaldsvejene til Storkøbenhavn med plads til 40.000 biler
 • Den store omstilling kræver styring

  At indfri regeringens klimaambitioner er den største og mest komplekse ingeniørmæssige og politiske opgave nogensinde. Alligevel findes der ikke nogen institution, der har til opgave at analysere, hvordan nedtrapningen af det fossile brændselsforbrug vil kunne ske

Sider

Mest læste
 1. I morgen forhandles der på Christiansborg om regeringens nye energiplaner. Økonomisk set har de ekceptionelt lave brændselspriser afstedkommet enorme fejlinvesteringer - bl.a. fordi Finansministeriets homo economicus bruger en helt forkert model til deres beregninger
 2. Mette Frederiksen ser det ikke som Socialdemokraternes opgave at gøre en human flygtninge- og indvandrerpolitik realistisk, men lader i stedet Dansk Folkeparti bestemme de realistiske vilkår for den socialdemokratiske politik
 3. Information fortæller på forsiden den 10. november, at en bonde fra Vejle-egnen måske har fundet en maskine, der kan bremse den globale opvarming. Teknikken er imidlertid ikke under de nuværende omstændigheder hensigtsmæssig med hensyn til formindskelse af CO2-udslippet
 4. Det er det rene plat, når O'Neill fremturer med Malthus' 200 år gamle teori som argument for, at der ikke er grund til bekymring. Malthus kunne ikke have nogen anelse om, hvordan benzin- og dieselmotoren ville forandre verden
 5. Omstillingen til grøn energi bliver ikke et kønt syn. Enorme vindmøller og endeløse marker med energiafgrøder vil genere både dyr og mennesker — især dem i Udkantsdanmark