Klaus Illum

Artikler
 • Læserbrev
  25. september 2015

  Humanistisk realisme

  Mette Frederiksen ser det ikke som Socialdemokraternes opgave at gøre en human flygtninge- og indvandrerpolitik realistisk, men lader i stedet Dansk Folkeparti bestemme de realistiske vilkår for den socialdemokratiske politik
 • Kommentar
  9. marts 2015

  Et fattigt klimaråd

  Hvis ’den grønne omstilling’ ikke skal ende i et kaos af fejlinvesteringer, skal der fastlægges en retningsgivende investeringsstrategi. Men Klimarådet har ingen særlige faglige forudsætninger for at løse den opgave, og dets beskedne årlige bevilling matcher ikke opgavens art og omfang
 • Kommentar
  9. februar 2015

  I investorernes vold

  Den demokratiske styring af de europæiske økonomier er sat ud af kraft, når ECB overlader det til storbanker og investorer at bestemme, hvordan de hundreder af milliarder euro, centralbanken sender i omløb, skal forvaltes
 • Læserbrev
  16. oktober 2013

  Populistiske nyheder

  Det er under lavmål, at VBN baserer sit virke på udsagn som »vi tror på, at vi sammen kan afskaffe fattigdom« og bekræfter sig selv i troen med statistiske udviklingsdata, uden redegørelser for tallenes betydninger og relationer til den globale udvikling
 • Læserbrev
  6. februar 2013

  Kludder i regnestykket

  De investeringer, der indgår i konstruktionen af et nyt, bæredygtigt energisystem, skal ikke betragtes som alternativer til andre investeringer
 • Læserbrev
  10. december 2012

  Irrationel energimålsætning

  Den strategiske energiplanlægnings formål er ikke at få mest mulig vedvarende energi for pengene. Formålet er at nedbringe brændselsforbruget i Danmark
 • Kommentar
  21. marts 2012

  DONG’s knap så grønne statskapitalisme

  De eksorbitante lønkrav fra DONG’s topfolk er udtryk for et diskvalificerende karaktertræk. Deres visioner præges jo ikke af ubetalelig visdom. Faktisk er de hverken særlig grønne eller opsigtsvækkende
 • Læserbrev
  9. januar 2012

  Trafiksanering af København

  Byg 15 parkeringshuse i fire etager ved indfaldsvejene til Storkøbenhavn med plads til 40.000 biler
 • Kommentar
  12. oktober 2011

  Den store omstilling kræver styring

  At indfri regeringens klimaambitioner er den største og mest komplekse ingeniørmæssige og politiske opgave nogensinde. Alligevel findes der ikke nogen institution, der har til opgave at analysere, hvordan nedtrapningen af det fossile brændselsforbrug vil kunne ske

Sider

 1. 26. juni 2007

  Top-down eller bottom-up?

  I morgen forhandles der på Christiansborg om regeringens nye energiplaner. Økonomisk set har de ekceptionelt lave brændselspriser afstedkommet enorme fejlinvesteringer - bl.a. fordi Finansministeriets homo economicus bruger en helt forkert model til deres beregninger
  I morgen forhandles der på Christiansborg om regeringens nye energiplaner. Økonomisk set har de ekceptionelt lave brændselspriser afstedkommet enorme fejlinvesteringer - bl.a. fordi Finansministeriets homo economicus bruger en helt forkert model til deres beregninger
 2. 16. august 2008

  Information misinformerer om Georgien-konflikten

  Det var ikke Kreml, men Det Hvide Hus og Pentagon, der stiltiende lod Georgiens præsident angribe Sydossetien
 3. Kronik
  12. juni 2008

  Olien - det billige guld

  Den globale olieproduktion er stagneret, og i løbet af få år vil den begynde at falde med to til fire procent om året. Derfor skal vi meget hurtigt i gang med at formindske vores olieforbrug på en konstruktiv måde for så vidt muligt at afværge følgerne af den krise, der tegner sig lige forude
  Det relevante spørgsmål er, hvad der kommer til at ske, når vores olieforbrug bliver mindre i de kommende år, ligegyldigt om vi vil det eller ej, og hvordan vi kan indrette os derpå.
 4. Læserbrev
  18. december 2007

  Jeg - en hattedame

  Således bliver vi belært om, at de, der er dumme nok til at slippe skejserne på det gedemarked, nogle af disse hjælpeindustriers managers har fundet på, ikke har forstået en brik af det hele
  Er de, der bruger penge på geder, høns og anden hjælp til de fattige dummere end de, der køber en elektrisk brødkniv til konen?
 5. 12. februar 2008

  Lille Danmark - store Mærsk

  I Informations leder fredag 8. februar siges det, at de 34 millioner ton CO2, der i 2006 blev udledt fra de 1.000 skibe, Mærsk ejede eller lejede, er et 'opsigtsvækkende tal'. Er det nu det?
  Selvfølgelig skal også skibsfartens CO2-udslip og anden luftforurening formindskes så meget som muligt, men hvad angår gods- og varetransport er skibe CO2-mæssigt langt at foretrække for lastbiler. Skibe og godstog er ikke problemet. De er en del af løsningen af både klima- og olieforsyningsproblemet, skriver dagens læser.