Klaus Illum

Artikler
 • 17. januar 2007

  EU-udspil uden jordforbindelse

  Det fundamentale problem med EU-Kommissionens energi- og klimaudspil er ikke, at dets 20 procent CO2-reduktionsmålsætning for 2020 skulle have været mindst 30 procent. Det fundamentale problem er fraværet af fagligt kompetente og sammenhængende tekniske og økonomiske analyser af mulighederne for at ombygge vores energisystemer - så vores samfund kan fungere med et meget lavere CO2-udslip...
 • 31. januar 2007

  Torden i Davos - tåge i Danmark

  I en artikel den 23. januar sammenfattede Information nogle energiforskeres konstateringer af, at de visioner, regeringen har fremlagt i et notat på nogle få sider, ikke udgør en energiplan...
 • 13. marts 2007

  Et desperat forsøg fra Ungdomshuset

  For raseriet og fortvivlelsen over, at Københavns kommune i en lyssky handel solgte deres hus, som de med rimelighed kunne påstå en hævdvunden ret til, berettigede jo ikke til invalidering af medmennesker eller mord...
 • 4. juni 2007

  Overskrift

  Forståelsen af denne verdens ufornuft fremmes, når den økonomiske teori bliver udtrykt i klare vendinger. Det blev den, da afdelingschef Peter Brixen, Finansministeriet, talte på konferencen om miljøøkonomi, arrangeret i Ingeniørhuset af Information og Selskabet for Teknologianalyse (Ingeniørforeningen)...
 • 26. juni 2007

  Top-down eller bottom-up?

  I morgen forhandles der på Christiansborg om regeringens nye energiplaner. Økonomisk set har de ekceptionelt lave brændselspriser afstedkommet enorme fejlinvesteringer - bl.a. fordi Finansministeriets homo economicus bruger en helt forkert model til deres beregninger
  I morgen forhandles der på Christiansborg om regeringens nye energiplaner. Økonomisk set har de ekceptionelt lave brændselspriser afstedkommet enorme fejlinvesteringer - bl.a. fordi Finansministeriets homo economicus bruger en helt forkert model til deres beregninger
 • 12. april 2005

  Den alt for billige olie

  Olie Med en benzinpris på 10 kr. literen kan en dansk familie tilbringe et par timer om dagen med at transportere sig 50 km med en hastighed på 15 km/time i byen og 120 km/time på motorvejen i en firehjulet 1,5 ton dagligstue for en benzinudgift, der årligt andrager et par procent af husstandsindkomsten...
 • Kronik
  17. december 2004

  Lærkens sang

  Nutidens politikere taler og skriver om værdier som en gymnasielev, der er i gang med sin første fristil
 • Kronik
  12. juli 2004

  Olieforbruget ned – med det gode eller det onde

  Vi bliver nødt til at indrette os på et faldende olieforbrug. Og jo længere vi udskyder omstillingen, des højere bliver prisen
 • 20. april 2004

  Stykkevis og delt

  Konstruktion af bæredygtige energi-systemer kræver ingeniørkunst. Men der sidder dogmatiske økonomer ved tegnebrættet

Sider

 1. 26. juni 2007

  Top-down eller bottom-up?

  I morgen forhandles der på Christiansborg om regeringens nye energiplaner. Økonomisk set har de ekceptionelt lave brændselspriser afstedkommet enorme fejlinvesteringer - bl.a. fordi Finansministeriets homo economicus bruger en helt forkert model til deres beregninger
  I morgen forhandles der på Christiansborg om regeringens nye energiplaner. Økonomisk set har de ekceptionelt lave brændselspriser afstedkommet enorme fejlinvesteringer - bl.a. fordi Finansministeriets homo economicus bruger en helt forkert model til deres beregninger
 2. Kronik
  12. juni 2008

  Olien - det billige guld

  Den globale olieproduktion er stagneret, og i løbet af få år vil den begynde at falde med to til fire procent om året. Derfor skal vi meget hurtigt i gang med at formindske vores olieforbrug på en konstruktiv måde for så vidt muligt at afværge følgerne af den krise, der tegner sig lige forude
  Det relevante spørgsmål er, hvad der kommer til at ske, når vores olieforbrug bliver mindre i de kommende år, ligegyldigt om vi vil det eller ej, og hvordan vi kan indrette os derpå.
 3. Kronik
  26. april 2001

  Når oliekrisen kommer

  Med den nuværende stigning i det globale forbrug vil olie-produktionen falde stærkt fra omkring 2010. Det betyder en oliekrise af dimensioner – i USA er den allerede sat ind
 4. Kronik
  17. december 2004

  Lærkens sang

  Nutidens politikere taler og skriver om værdier som en gymnasielev, der er i gang med sin første fristil
 5. 16. august 2008

  Information misinformerer om Georgien-konflikten

  Det var ikke Kreml, men Det Hvide Hus og Pentagon, der stiltiende lod Georgiens præsident angribe Sydossetien