Klaus Illum

Artikler
 • 5. januar 2002

  Nytårsdemagogi

  Et demokrati forudsætter information om samfundets centrale problemstillinger
 • 23. maj 2001

  Det kører ikke i olie

  Dansk topembedsmand er på fagligt uunderbygget kollisionskurs med Det Internationale Energi Agentur
 • Kronik
  26. april 2001

  Når oliekrisen kommer

  Med den nuværende stigning i det globale forbrug vil olie-produktionen falde stærkt fra omkring 2010. Det betyder en oliekrise af dimensioner – i USA er den allerede sat ind
 • 22. september 2000

  Hvorfor ikke en EURUSA?

  Hvorfor det er godt eller nødvendigt, at vores ’velfærd’ afhænger af, hvordan der satses i valuta-kasinoet? 280900 Nyrup og Jelved kan ikke forstå, at de fleste af os synes, at det er bedst, at vi ikke står på euro-vognen lige nu...
 • Kronik
  18. marts 1999

  Dansk Vindkraft A/S

  Vi må i gang med en solid energidebat. Bla. om et statsselskab, der bygger og vedligeholder vindmøller til alles gavn Med de store udfordringer, vi står overfor, har vi brug for en åben og bred debat om, hvordan vores energifremtid skal tegne sig"...
 • 21. september 1998

  Nærsynet debat om CO2

  I fremtiden er der ikke mange benzin- og dieseldrevne køretøjer tilbage. Derfor bør transport-sektorens CO2-udslip ikke beregnes for sig selv BILOS Finansminister Mogens Lykketofts erkendelse af, at det næppe kan lykkes at formindske transportsektorens CO2-udledninger så hurtigt, at den om seks år (i 2005) er nede på 1988-niveauet, har foranlediget megen kritik, forargelse og gentagelse af opremsningen af gode ideer til, hvordan der kan gøres noget ved problemet...
 • 17. september 1998

  Snyd med papirerne

  Universiteternes faglige selvstyre og internationale omdømme står og falder med, at de holder deres sti ren NEPOTISME Det her i landet under Forskningsministeriet nedsatte Udvalg vedrørende Videnskabelig Uredelighed er nedsat for at sikre en uvildig og fagligt kompentent behandling af sager, som rummer formodning om begået videnskabelig uredelighed...
 • Kronik
  13. august 1998

  Foregangsland uden udsyn

  CO2-udslippet må begrænses - men hvordan? Politiske målsætninger nytter ingenting uden beregninger af, hvad der skal til for at opfylde dem. For-fatteren til en ny rapport stiller skarpt på energipolitikkens dilemmaer Dette samfunds maskineri har udviklet sig til et vældigt teknologisk kompleks, som for at fungere hele tiden skal fodres med fossile brændsler - kul, der sejles hertil fra andre verdensdele, olie og naturgas, der kommer hertil gennem rørledninger fra Nordsøens bund...

Sider

 1. 26. juni 2007

  Top-down eller bottom-up?

  I morgen forhandles der på Christiansborg om regeringens nye energiplaner. Økonomisk set har de ekceptionelt lave brændselspriser afstedkommet enorme fejlinvesteringer - bl.a. fordi Finansministeriets homo economicus bruger en helt forkert model til deres beregninger
  I morgen forhandles der på Christiansborg om regeringens nye energiplaner. Økonomisk set har de ekceptionelt lave brændselspriser afstedkommet enorme fejlinvesteringer - bl.a. fordi Finansministeriets homo economicus bruger en helt forkert model til deres beregninger
 2. Kronik
  12. juni 2008

  Olien - det billige guld

  Den globale olieproduktion er stagneret, og i løbet af få år vil den begynde at falde med to til fire procent om året. Derfor skal vi meget hurtigt i gang med at formindske vores olieforbrug på en konstruktiv måde for så vidt muligt at afværge følgerne af den krise, der tegner sig lige forude
  Det relevante spørgsmål er, hvad der kommer til at ske, når vores olieforbrug bliver mindre i de kommende år, ligegyldigt om vi vil det eller ej, og hvordan vi kan indrette os derpå.
 3. Kronik
  26. april 2001

  Når oliekrisen kommer

  Med den nuværende stigning i det globale forbrug vil olie-produktionen falde stærkt fra omkring 2010. Det betyder en oliekrise af dimensioner – i USA er den allerede sat ind
 4. Kronik
  17. december 2004

  Lærkens sang

  Nutidens politikere taler og skriver om værdier som en gymnasielev, der er i gang med sin første fristil
 5. 16. august 2008

  Information misinformerer om Georgien-konflikten

  Det var ikke Kreml, men Det Hvide Hus og Pentagon, der stiltiende lod Georgiens præsident angribe Sydossetien