Leder
7. december 2022

Biodiversitetskrisen kræver, at vi respekterer vores uvidenhed og lader naturen være i fred

Mens klimakrisen er blevet mainstream, må vi ikke glemme, at biodiversitetskrisen er mindst lige så vigtig – hvis ikke vigtigere. For at løse den mangler en større forståelse for den biologiske mangfoldigheds afgørende betydning
Mens klimakrisen er blevet mainstream, må vi ikke glemme, at biodiversitetskrisen er mindst lige så vigtig – hvis ikke vigtigere. For at løse den mangler en større forståelse for den biologiske mangfoldigheds afgørende betydning
Naturens eksistenskamp
6. december 2022

Nu skal 196 lande blive enige for at redde planetens natur

Når verdens lande onsdag morgen smøger ærmerne op for at forhandle om beskyttelse af planetens biologiske mangfoldighed, ligger der to konkurrerende aftaleudkast foran dem – begge præget af kantede parenteser som udtryk for uenigheder
At sikre en aftale, der beskytter planetens natur og dens mangfoldighed, er en mere kompleks og altfavnende udfordring end at beskytte klimaet, uagtet den tætte kobling mellem de to.
Kommentar
6. december 2022

Landbrug & Fødevarer: Jo, landbruget vil gerne tage ansvar for naturbeskyttelsen

I L&F sætter vi ikke spørgsmålstegn ved, om der skal gøres noget for at vende udviklingen i biodiversiteten. Men det skal gøres på en måde, hvor vi samtidig kan opretholde en stærk fødevareproduktion
Selv om Biodiversitetsrådet har ret i at påpege behovet for flere tiltag, så tager danske landmænd faktisk både ansvar og initiativ, skriver Landbrug & Fødevarer.
vismandsrapport
7. december 2022

Her er fem hovedkonklusioner fra ny vismandsrapport

Regeringen kan have fejlvurderet effekten af den brede aftale om en grøn skattereform, og stigende energipriser får virksomheders CO₂-udledninger til at falde. Sådan lyder nogle af hovedkonklusionerne i dette års miljøøkonomiske vismandsrapport
Regeringen kan have fejlvurderet effekten af den brede aftale om en grøn skattereform, og stigende energipriser får virksomheders CO₂-udledninger til at falde. Sådan lyder nogle af hovedkonklusionerne i dette års miljøøkonomiske vismandsrapport
Vismandsrapport
7. december 2022

Vismænd i ny rapport: Der er behov for en højere CO₂-afgift for at nå 2030-målet

Den afgift for industrien, der blev vedtaget i aftalen om en grøn skattereform, bidrager ikke med tilstrækkelige reduktioner til at nå 70-procentsmålsætningen i 2030 – også selv om den udvides til landbruget. Sådan lyder konklusionen fra De Økonomiske Råd
Selv hvis landbruget pålægges afgifter, viser beregninger fra De Økonomiske Råd, at det er nødvendigt med en højere CO2-afgift på industrien for at nå 70-procentsmålsætningen.
biodiversitet
30. november 2022

»Selve grundlaget for menneskelig eksistens« er på spil de kommende uger

Jaguaren i Amazonas har det godt. Men et lille lysglimt skjuler ikke, at det går temmelig forfærdeligt med beskyttelsen af klodens biologiske mangfoldighed. Det skal COP15-mødet i Montreal lave om på
Jaguaren har det godt, lyder det fra FN’s Miljøprogram UNEP. Men solstrålehistorierne om Brasiliens store kat, om bjerggorillaerne i Centralafrika eller om søkoen i Den Persiske Golf kan ikke skjule, at biodiversiteten har det faretruende dårligt.
biodiversitet
30. november 2022

Ny rapport: Danmark er europæisk bundskraber i naturbeskyttelse

Biodiversiteten i Danmark er under pres, og Danmark er milevidt fra at leve op til den fælleseuropæiske målsætning om 30 procent beskyttet natur i 2030. Kun 2,3 procent af Danmarks areal kan med sikkerhed betegnes som beskyttet, lyder det i ny rapport fra Biodiversitetsrådet. Det kan spænde ben for klimamål
Kirkeuglen risikerer at forsvinde fra Danmark. I 2021 var der ni registrerede ynglepar tilbage.
Leder
29. november 2022

Bidens protektionisme er nødvendig for at sikre grøn omstilling

Joe Biden har lavet en Donald Trump med sin »America first«-strategi. De grønne industrier i USA er glade. Kina ærgrer sig. Og i det nervøse Europa må vi indse, at protektionisme og grøn industristøtte er kommet for at blive
Fra ’Rust Belt’ til ’Battery Belt’ – Bidens protektionisme og industripolitik ser allerede så succesfuld ud, at den formentlig tegner de kommende års store kursændring i USA’s måde at udnytte og forme globaliseringen på.
Interview
26. november 2022

»Der er ikke handelskrig mellem EU og USA, men uenighed om grøn omstilling«

Tyskland og Frankrig lægger op til et hårdt europæisk svar på Joe Bidens billionstøtte til USA’s grønne industrier. Vi kommer ikke uden om at skabe en lignende industripolitik i Europa, mener den førende økonom og kommentator Guntram Wolff
Joe Bidens Inflation Reduction Act er ikke først og fremmest vendt mod Europa, og det ville være en fejl at se den som led i en handelskrig, vurderer Guntram Wolf.
Læserbrev
29. november 2022

Mælk er ikke en del af fremtiden, derfor skal EU stoppe finansiering af animalske reklamer

EU støtter Mejeriforeningens kampagne om, at vi skal drikke mere mælk. Det er hyklerisk, når der med den ene hånd uddeles penge til klimaskadelige produkter og med den anden skrives taler om et klimaneutralt EU. Ordene skal følges af reel handling
»Animalsk produktion og mælk er langtfra klimavenlig, og derfor har jeg svært ved at se, hvorfor vi skal bruge skattekroner på at få folk til at drikke mere af det,« lyder det i dette debatindlæg.
Teaterkritik
25. november 2022

Forestillingen ’Mens solen brænder’ er et kærtegn mod den jord, der er ved at gå under

Klimateaterforestillingen ’Mens solen brænder’ tackler de store tanker om apokalypsen. Men også tanker om kærligheden mellem en mor og hendes søn – og hvorfor en mor ikke bare kan acceptere verdens undergang
Den sorte jord bliver revet omhyggeligt, mens dommedagstankerne presser sig på mellem mor og søn både på scenen og i virkeligheden, når Lotte Andersen og Louis Bodnia Andersen spiller sammen i Niels Erlings iscenesættelse af ’Mens solen brænder’ på Sort/Hvid.
COP27
26. november 2022

Sådan brugte Egypten formandskabet for klimaforhandlingerne til at prioritere olielandes interesser

På dette års klimatopmøde var der ikke fremskridt på det vigtigste område, som handler om at nedbringe udledningerne af CO₂. Det skyldes blandt andet pres fra olieproducerende lande og et egyptisk formandskab, som varetog sine egne og nabolandes økonomiske og politiske interesser, siger kilder på baggrund af en gennemgang af forhandlingerne
De olieproducerende lande lykkedes blandt andet med at holde fossile brændsler ude af slutteksten ved COP27. Her ses delegerede fra Oman.
Læserbrev
2. december 2022

DTU Offshore støtter fossilindustrien. Vi bør fokusere på udfasning og ikke udvinding

DTU Offshore Center har syv forskningsprogrammer, der optimerer udvindingen af gas og olie, mens kun ét program forholder sig til nedlukning af fossil energi. Det er både kontraintuitivt og giver DTU et medansvar i greenwashing
DTU Offshore Center bedriver forskning, der understøtter fossilindustriens fortsatte udvinding af olie og gas
Læserbrev
29. november 2022

Klimaflygtninge skal have bedre beskyttelse. Skriv dem ind i Flygtningekonventionen

De industrialiserede lande har det største ansvar for klimakrisen og de 200 millioner mennesker, som estimeres at blive klimaflygtninge i dette århundrede. Det kræver en omskrivning af Flygtningekonventionen, så klimaflygtninge får reelle rettigheder
Når katastrofale oversvømmelser stadig forværres i udviklingslande som Pakistan, vil vi blot se endnu flere klimaflygtninge på flugt til lande, som ikke bliver berørt i samme omfang.
klimakompensation
25. november 2022

Danmarks bidrag til historisk klimaaftale kan ende som »fuckfinger« til verdens fattige

På årets klimatopmøde blev verdens lande enige om at kompensere fattige og udsatte lande for klimarelaterede tab og skader. I Danmark, der i årevis er blevet kritiseret for at finansiere klimahjælp med ulandsbistand, risikerer pengene at komme fra fattigdomsbekæmpelsen
I et svar til Information vil Udenrigsministeriet ikke garantere, at det kommende danske bidrag reelt kommer til at bestå af nye, ekstra penge.